การลงชื่อแจ้งความจำนงเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในรุ่นที่ 4/62 ซึ่งมีระยะเวลาเรียน 6 มกราคม - 17 มีนาคม 2563
1. การแจ้งความจำนงออนไลน์นี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
2. ท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่มีให้เลือกและแจ้งเพิ่มเติม ซึ่งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีระยะเวลาเรียนปกติ 150 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห์ แต่มีบางหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง หรือ 75 ชั่วโมง และมีรอบการเรียน 3 รอบคือรอบเช้า 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น. และรอบค่ำ 17.00-20.00 น.หากท่านต้องการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ได้โปรดแจ้งในข้อเพิ่มเติม
3. ท่านจะทราบหลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนผู้สมัคร โดยไม่ต้องเดินทางไปวิทยาลัย ทางเว็บไซด์ http://www.tpc.ac.th ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (หากจำนวนผู้สมัครเกินจำนวนรับอาจจะต้องมีการคัดเลือกโดยสงวนสิทธิ์ผู้ที่สมัครก่อนให้ได้เรียนก่อน)
4. กำหนดสัมภาษณ์หรือแสดงตนต่อครูผู้สอน (ขอให้แต่งกายให้เรียบร้อย) และชำระเงินลงทะเบียนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพียงวันเดียว
5. รายวิชาที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนวิทยาลัยจะเปิดรับโดยไม่ต้องแจ้งความจำนงตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปในเวลาราชการจนกว่าจะครบตามจำนวน
6. ขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่เป็นจริง หากท่านกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จระบบสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรศัพท์ ท่านจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
7. ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้หลายครั้งแต่ระบบจะถือว่าข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เลขบัตรประชาชน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy