การลงชื่อแจ้งความจำนงเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในรุ่นที่ 2/62 ซึ่งมีระยะเวลาเรียน 18 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2562
1. การแจ้งความจำนงนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ท่านสามารถเลือกแจ้งหลักสูตรที่มีให้เลือกและแจ้งเพิ่มเติม ซึ่งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีระยะเวลาเรียนปกติ 150 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห์ แต่มีบางหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง หรือ 75 ชั่วโมง และมีรอบการเรียน 3 รอบคือรอบเช้า 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น. และรอบค่ำ 17.00-20.00 น.หากท่านต้องการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ได้โปรดแจ้งในข้อเพิ่มเติม
2. ท่านจะทราบหลักสูตรที่เปิดสอนโดยไม่ต้องเดินทางไปวิทยาลัย ทางเว็บไซด์ http://www.tpc.ac.th ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
3. กำหนดสัมภาษณ์ความพร้อมและชำระเงินลงทะเบียนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
3. ขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่เป็นจริง หากท่านกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จระบบสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรศัพท์ ท่านจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
4. ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้หลายครั้งแต่ระบบจะถือว่าข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เลขบัตรประชาชน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service