Ankieta audytu wstępnego certyfikatu "Blisko Natury" - Załącznik 4 do Regulaminu Certyfikatu


Zalecane jest przeczytanie wszystkich pytań przed rozpoczęciem wypełniania ankiety, zebranie odpowiednich informacji na wypełnienie ankiety należy zarezerwować min 0,5-1h
Zebrane dane mają charakter oświadczeń i powinny być podane zgodnie ze stanem faktycznym.
Prosimy o wypełnienie ankiety online do 15 lipca 2015 roku.
Prosimy o przesłanie drogą mejlową na adres: agroturystyka.natura@gmail.com, min. trzech fotografii związanych z obiektem (w tym min. jedno zdjęcie przedstawiające obiekt z zewnątrz, min. jedno zdjęcie przedstawiające obiekt wewnątrz i min. jedno dotyczące oferty). Dodatkowo można przesyłać także filmiki (nieobowiązkowe)

Jeśli chcesz edytować swoje odpowiedzi w późniejszym czasie, po naciśnięciu przycisku "wyślij" i zamknięciu tego okna, kliknij opcję "edytuj swoją odpowiedź i zapisz link.
Nie ma opcji przerwania i zapisania w trakcie wypełniania - aby mieć możliwość powrotu do formularza należy wpisać -choćby roboczą- treść do pól wymaganych i nacisnąć "prześlij" a następnie zapisać link do edycji w opisany powyżej sposób.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Oferta przyrodnicza

  Oferta przyrodnicza gospodarstwa / grupy gospodarstw / organizacji zrzeszającej obiekty. Kryteria związane z tworzeniem i zawartością oferty przyrodniczej znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu Certyfikatu. W przypadku jeśli ktoś nie posiada jeszcze oferty skierowanej na kontakt z naturą, wystarczy przesłać założenia do oferty (opis pomysłu, założenia co do rodzaju uczestników (grupy docelowej), przewidywana opłata od uczestnika/grupy, założenia co do minimalnej ilości uczestników, zasady uczestnictwa, wskazanie czy oferta jest w sezonowa/całoroczna itp.) Można też przedstawić ofertę lokalnego stowarzyszenia, grupy gospodarstw czy organizatora turystyki z którym obiekt współpracuje - najlepiej aby współpracę móc wykazać pisemnie np w postaci list intencyjnego, potwierdzenia, pisemnych ustaleń czy umowy. W ramach działań związanych z obecną edycją certyfikacji możliwe jest udzielenie wsparcia w sprawie tworzenia oferty spełniającej wymagania do otrzymania Certyfikatu „Blisko Natury”.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Infrastruktura obiektu:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zarządzanie odpadami,

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Gospodarowanie wodą i ściekami

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Mobilność

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Żywność

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ogólne

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziekujemy za wypełnienie ankiety!

  Ankieta zostanie przesłana do analizy przez Zespół Certyfikatu "Blisko Natury". (Jeśli po kliknięciu "Prześlij" formularz sie nie zamyka, należy sprawdzić czy nie ma brakujących odpowiedzi (w czerwonych ramkach)