Υποτροφία Φοίτησης

Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών σε υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Οι αιτήσεις αφορούν σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και εντεύθεν, για νέους φοιτητές (είτε με απευθείας εγγραφή στο πρώτο έτος είτε με μετεγγραφή σε προχωρημένο εξάμηνο) και στην όλη διαδικασία θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται έως και στο 50% των διδάκτρων (πλην της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής) , δηλαδή το συνολικό κόστος της ετήσιας πλήρους φοίτησης των δικαιούχων, διαμορφώνεται από τα 8.040€ στα 4.020€ για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών (το συνολικό ύψος υποτροφίας ανέρχεται στα 16.080 € συνολικά για όλα τα έτη φοίτησης ειδικά δε στην Αρχιτεκτονική - 5 έτη σπουδών - στα 20.010 €).

Το ύψος της υποτροφίας αφορά σε όσους νέους φοιτητές επιθυμούν να σπουδάσουν με φυσική παρουσία. Οι αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται στο Γραφείο Εισδοχής συμπληρώνοντας το έντυπο υποτροφιών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να σταλεί μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά (πληροφορίες στο 801 1000 709 από σταθερό).

Πενήντα (50) υποτροφίες αφορούν σε σπουδές στη Νομική Ελληνικού Δικαίου. Ειδικά για την Ιατρική, θα δοθούν με καθαρά οικονομικά κριτήρια δεκαπέντε (15) υποτροφίες το ύψος των οποίων μπορεί να φθάσει έως τα 3.600 € τα τρία πρώτα έτη και έως τα 4.400 € για τα τρία επόμενα (συνολικά 22.860€). Για τη δε Φαρμακευτική προσφέρεται υποτροφία 20%, για όλους ανεξαιρέτως τους εξ Ελλάδος υποψηφίους και το συνολικό κόστος διαμορφώνεται από τα 8.040€ στα 6.400€ για κάθε ακαδημαϊκό έτος (συνολική υποτροφία 6.560€).

Αν θέλετε να αποκτήσετε την Υποτροφία Φοίτησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και υπεύθυνος λειτουργός του Πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

    Captionless Image