Medlemsansökan
Det här formuläret används vid ansökan om inträde i Kulturföreningen Gimle.
Ansökan behandlas manuellt, och det kan ta någon dag innan du får mer information om betalning.

Efter betalning får du en bekräftelse via e-post.

Vid frågor om ditt medlemskap, kontakta oss på medlem@gimlekultur.se
Grundläggande uppgifter
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer *
Postort *
E-post
Telefonnummer
Kommun *
Län *
Information om inbetalning och registrering
Betalning av medlemsavgiften kan göras antingen via bankgiro eller swish.

Medlemsavgiften är 100 kr/år.
Medlemsperioden är från 1 januari till 31 december.
Jag önskar få betalningsinformation via: *
Behandling av mina personuppgifter
Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Kulturföreningen Gimle används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Kulturföreningen Gimle sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar föreningen?
Föreningen lagrar grundläggande information såsom namn, adress, mailadress och telefonnummer. Eventuell ytterligare information hämtas då behov uppstår och i samförstånd av medlemmen. T.ex. matallergi vid ett medlemsevenemang.

Hur får vi information om dina personuppgifter?
Föreningen får informationen via medlemsansökan. Denna måste fyllas i personligen av den som ansöker om medlemskap. Innan informationen skickas måste den ansökande bekräfta att den har tagit del av och godkänt behandlingen av personuppgifter.

Vad använder vi dina uppgifter till?
Föreningen förbehåller oss rätten att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna administrera och utveckla föreningen och dess verksamhet, och för att kunna bistå medlemmar med information såsom evenemang, aktiviteter samt kallelser till möten där medlemmen har rösträtt. Vi förbehåller oss även rätten att geografiskt klassificera varje medlem i enlighet med den adress som föreningen får kännedom om.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Personuppgiftsansvarig är styrelsen i Kulturföreningen Gimle. Uppgifterna behandlas konfidentiellt av en av styrelsen utsedd registeransvarig. Dina uppgifter kommer även att ges ut till av föreningen utsedda verksamhetsansvariga för ett visst geografiskt område såsom län eller kommun för att främja den lokala verksamheten. Tills dess att din ansökan hanterats ligger informationen även lagrat i Googles molntjänst. När ansökan behandlats raderas informationen och förs istället in i vårt egna register.

Hur länge lagras uppgifterna?
Personuppgifterna lagras fram till dess att ditt medlemskap löper ut, tills dess att du begär utträde ur föreningen eller vid uteslutning.

Ändring av dina personuppgifter
Den information du angett vid ansökan kommer i samband med varje inbetalningsavi (e-post eller brev) att bifogas, för att säkerställa att våra uppgifter stämmer. För ändring av dina uppgifter, kontakta föreningens registeransvarig.

Önskar du besked om vilka uppgifter som behandlas om dig, har du rätt att få information om detta genom att skicka en skriftlig begäran till föreningens registeransvarig.

Frågor
För frågor kring hanteringen av dina personuppgifter, kontakta föreningens registeransvarig.
Klagomål
Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med
dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.

*
Required
Övrigt (valfritt)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.