ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา สำหรับการขึ้นทะเบียน/มอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง Email โดยแนบเอกสารการขึ้นทะเบียนให้นักเรียนนักศึกษา ตาม Email
ที่ให้ข้อมูลไว้อัตโนมัติ (เฉพาะผู้มีรายชื่อ ในประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2563)
Email *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
ระดับ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy