Socialinių pedagogų apklausa
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams pedagogams kylančius klausimus, kaip veiksmingiau organizuoti kokybiškos švietimo pagalbos teikimą, vykdo socialinių pedagogų, dirbančių švietimo įstaigose, apklausą.
Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti, kaip teikiama socialinė pedagoginė pagalba karantino metu, su kokiais iššūkiais susiduriama.
Maloniai prašome Jūsų atsakyti į apklausos klausimus (apklausos pildymo preliminari trukmė – 12 minučių). Apklausa yra anonimiška, apklausos rezultatai bus naudojami apibendrintai. Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime visiems stiprybės ir bendrystės!
1. Pagal kokią (-ias) programas ugdomiems vaikams / mokiniams teikiate socialinę pedagoginę pagalbą? (galite žymėti kelis atsakymų variantus) *
2. Kokiomis priemonėmis karantino metu dažniausiai naudojatės teikiant socialines pedagogines konsultacijas? *
Niekada
Retai
Kartais
Dažnai
Labai dažnai
Teikiamos konsultacijos telefonu
Teikiamos konsultacijos video formatu (pvz., Skype)
Teikiamos konsultacijos elektroniniu paštu
Teikiamos konsultacijos per socialinius tinklus
Teikiamos konsultacijos per elektroninį dienyną
3. Kokias socialines pedagogines problemas dažniausiai tenka spręsti karantino metu? *
Niekada
Retai
Kartais
Dažnai
Labai dažnai
Socialinės paramos mokiniams (nemokamo maitinimo) neužtikrinimas
Mokymosi priemonių (kompiuterių/planšečių) ir interneto ryšio mokiniams neužtikrinimas
Mokymuisi palankios ugdymosi aplinkos neužtikrinimas namuose
Mokinių socialinių kompetencijų stoka (pvz., dienos rėžimo nesilaikymas mokantis nuotoliniu būdu)
Mokinių mokymosi sunkumai
Mokinių elgesio sunkumai (pvz., konfliktiškas elgesys)
Tėvų (globėjų, rūpintojų) savo pareigų nesilaikymas (pvz., neleidimas vaikui mokytis nuotoliniu būdu)
Mokinių nelankymas, "pamokų" praleidinėjimas
Papildomos švietimo pagalbos (psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos), socialinių ar sveikatos priežiūros paslaugų stoka mokiniams (kai kyla poreikis telkti pagalbos tinklą mokiniui)
3.1. Jei yra socialinių pedagoginių problemų, kurias sprendžiate, bet jos nebuvo paminėtos 3-čiame klausime, prašome pasidalini.
4. Kokiais klausimais dažniausiai konsultuojate mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) karantino metu? *
Required
5. Kokiais klausimais dažniausiai konsultuojate mokytojus/auklėtojus karantino metu? *
Required
6. Kaip vykdote prevencinę veiklą karantino metu? *
7. Ar reikalinga papildoma metodinė pagalba iš nacionalinio lygmens institucijų dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo karantino metu? *
7.1. Jei į 7-ą klausimą atsakėte "taip", prašome parašyti, kokia metodinė pagalba iš nacionalinio lygmens institucijų reikalinga?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy