แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน ในสหวิทยาเขต 2 (SMART DIRECTORS) สำหรับ ครูและผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประเมิน
ตำแหน่ง *
Required
วิทยฐานะ
สังกัดโรงเรียน
ตอนที่ 2 ประเด็นประเมิน
คำชี้แจง ประธานสหวิทยาเขต ประเมิน ผอ.แต่ละโรงเรียน/ครู ประเมิน ผอ.โรงเรียนตนเอง
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service