SLOT Art Orchestra 2019 - zgłoszenie/application
ZANIM przystąpisz do wypełniania formularza zgłoszeniowego PRZECZYTAJ REGULAMIN ORKIESTRY. Znajdziesz w nim terminy i godziny prób oraz wiele innych niezbędnych informacji. Regulamin znajdziesz na www.slot.art.pl w zakładce Orkiestra.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego możesz OPCJONALNIE wysłać link do nagrań dwóch wykonywanych przez siebie utworów o zróżnicowanym charakterze. Albo wysłać na adres horyza@slot.org.pl. Jakość nagrań nie ma znaczenia. Nagrania NIE są obowiązkowe i będą brane pod uwagę w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

BEFORE you start filling out the application form READ THE ORCHESTRA REGULATIONS. You will find here the dates and times of rechearsals and many other needed information. Regulations can be found at www.slot.art.pl in the Orkiestra tab.
After completing the application form, you can OPTIONALLY send a link of the recordings of the two performed pieces of a diverse character. Or send ther to horyza@slot.org.pl. The quality of the recordings does not matter. The recordings are NOT obligatory and will be taken into account in the case of a large number of applications.

Imię i nazwisko/name and surname *
Your answer
Wiek/Age *
Your answer
Numer telefonu/Phone number *
Your answer
E-mail *
Your answer
W jakiej miejscowości mieszkasz? (chodzi o to gdzie faktycznie mieszkasz, a nie gdzie jesteś zameldowany) / City and country you actually live *
Your answer
Instrument
Wypełniają tylko INSTRUMENTALIŚCI. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź oraz napisać które instrument się preferuje. / Only for INSTRUMENTALISTS. You can select more than one answer and write which instrument you prefer.
Głos / Voice
Wypełniają tylko WOKALIŚCI. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. / Only for VOCALISTS. You can select more than one answer.
Wykształcenie muzyczne / Musical education *
Formalne i pozaformalne. Ilość lat nauki, gdzie. / Formal and non-formal. Number of years. Kind of education.
Your answer
Doświadczenie muzyczne / Music experience *
Udział w zespołach, działalność solistyczna: gdzie, ilość lat. Osiągnięcia. / Participation in bands, solo activity: where, number of years. Achievements.
Your answer
Czy w razie takiej potrzeby, posiadasz chęci i umiejętności, by zagrać lub zaśpiewać partie solowe? / If there is such a need, do you have the will and skills to play or sing solo parts? *
OBIADY dla chętnych - członkowie orkiestry mogą wykupić obiady w slotowym cateringu po niższej cenie ok. 10 zł (dokładna cena wciąż jest negocjowana). Nie są wyszukane, ale na pewno na kieszeń młodego artysty. Opłatę za obiady uiszcza się w rejestracji przy odbiorze identyfikatora. Jeśli chciałbyś skorzystać z tej opcji odpowiedz na 2 poniższe pytania. (1) Zaznacz w które dni chcesz kupić obiady / LUNCHES - members of the orchestra can buy lunches in slot catering at a lower price of about PLN 10 (the exact price is still being negotiated). They are not fancy, but definitely on the pocket of a young artist. The payment for lunches is paid when you come to the Festival in the registration where you receive your ID. If you would like to do that, answer the following two questions. (1) Check which days you want to buy lunches
Jakie obiady wybierasz? / With meat or vegetarian?
Nagrania - dwa nagrania o zróżnicowanym charakterze - opcjonalnie / Recordings - two recordings of diverse character - optional
Podaj adres w sieci, gdzie można posłuchać wykonywanych przez ciebie utworów. Jeśli takich nie ma, przyślij je mailowo na adres horyza@slot.org.pl. Nagranie NIE są obowiązkowe. / Write the web address where the recordings are available for listening. If there are none, send them via e-mail to horyza@slot.org.pl. The recordings are NOT obligatory.
Your answer
Co chcesz o sobie powiedzieć / What do you want to say about yourself?
Możesz napisać wszystko, co chcesz o sobie powiedzieć / Here you can write anything you want to say about yourself
Your answer
Czy akceptujesz regulamin SLOT ART ORCHESTRA 2019? / Do you accept the SLOT ART ORCHESTRA 2019 regulations? *
Akceptacja regulaminu jest warunkiem przyjęcia do orkiestry. Znajdziesz go na www.slot.art.pl w zakładce Orkiestra. / Acceptance of the regulations is a condition for admission to the orchestra. You can find it at www.slot.art.pl in the Orkiestra tab.
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych? / Do you agree to the processing of personal data? *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych w celach: statystycznych, organizacyjnych i promocyjnych, monitoringu i kontroli projektów i działań realizowanych i wspieranych przez stowarzyszenie oraz ich ewaluacji, w szczególności projektu Slot Art Orchestra oraz Slot Art Festival. Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. / 790/5000I agree to the processing of my personal data in accordance with the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (consolidated text: Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926, as amended) by the Association of Local Creative Centers for purposes : statistical, organizational and promotional, monitoring and control of projects and activities carried out and supported by the association and their evaluation, in particular the design of the Slot Art Orchestra and Slot Art Festival. The Association of Local Creative Centers informs that in accordance with art. 24 sec. 1 point 3 and 4 of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data, consent to the processing of personal data is voluntary, and each person has the right to access their data and correct them.
Czy chcesz otrzymywać SLOT Newsletter? / Do you want to receive SLOT Newsletter? *
Slot newsletter - najświeższe informacje dotyczące Slot Art Festival oraz innych projektów realizowanych lub polecanych przez SLOT. / The Slot newsletter - the latest information about the Slot Art Festival and other projects implemented or recommended by SLOT.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service