REJESTRACJA "Izraelski ekosystem innowacji" 21.01.2021 r. godz. 9:00-10:00
Celem spotkania jest promującja izraelskich i polskich technologii oraz wsparcie rozwijania współpracy w zakresie badań i rozwoju między podmiotami po obu stronach.
Ponadto spotkanie to zainicjuje cykl wydarzeń pn. „Biotech and e-health”, obejmujący spotkanie w dniu 23 lutego br., które pozwoli Państwu na zapoznanie się z sektorem biotechnologii i zdrowia oraz aktualnymi możliwościami dla polskich i izraelskich firm.
Imię *
Nazwisko *
Organizacja *
Adres e-mail *
Telefon
Oświadczenie RODO (klauzula informacyjna)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Interizon, z siedzibą ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: biuro@interizon.pl, tel. 504 817 008.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: biuro@interizon.pl lub tel. 504 817 008.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. organizacja zdalnego spotkania tematycznego pn. "Izraelski system innowacji" w ramach rozwijania współpracy między izraelskimi a polskimi podmiotami w dn. 21.01.2021 r.;
b. archiwizacji dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia).
4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego w Fundacji Interizon okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy