แบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน ซื้อแท่งไฟ และแถบรัดข้อมือ กับ SoShi Fanclub

แท่งไฟหมดแล้ว!! และปิดการแจ้งโอนเงินในวันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 22:00 น.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question