ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรีและมุร๊อตตั้ลเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3”
วันที่
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อสถาบัน
Your answer
ที่อยู่
Your answer
1.รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ”การทดสอบกอรี” (เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี)
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ”การทดสอบมุร๊อตตั้ล” (เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี)
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
3.รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดอนาชีด” (ประเภททีมชาย ทีมละ 3 คนขึ้นไป อายุไม่เกิน 20 ปี)
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
4.รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดอนาชีด” (ประเภททีมหญิง ทีมละ 3 คนขึ้นไป อายุไม่เกิน 20 ปี)
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
5.รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบท ไทยแลนด์ 4.0” (อายุไม่เกิน 20 ปี)
ชื่อ-สกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
อายุ
Your answer
รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ชื่อ-สกุล
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
โทรศัพท์ที่ทำงาน
Your answer
E-mail
Your answer
**กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมมาพร้อมใบสมัครด้วย
(ลงชื่อ) อาจารย์ผู้ประสานงาน / อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms