Тести для соціальних педагогів, керівників гуртків, педагогів-організаторів)
ПІБ *
1. Складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів – це… *
2. Координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та сім’ї на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти – це… *
3. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у закладах позашкільної освіти становить, як правило…. *
4. Результат традиційної, своєрідної продукції, створеної на основі сценарно-режисерського задуму, що збагатився соціально-культурною творчістю самих учасників програми і глядачів – це… *
5. Сюжетно-образна концепція масового дійства, де саме драматургічна дія створюється через вибудовування і програвання сюжетно-образного вирішення програми – це… *
6. Режисерським сценарієм називають… *
7. Прийом, за допомогою якого реалізується дія і компонується в єдине ціле весь художній і документальний матеріал - *
8. Сюжет-пародія – *
9. Внутрішня «пружина» розкручування творчих сил, стимулювання до пошуку, відкриття, перемог над собою – це.. *
10. Основні види видовищних форм дозвіллєвої діяльності: *
11. Просвітницько-профілактична діяльність соціального педагога спрямована на: *
12. Яка із соціальних організацій є засновником настільних просвітницько-профілактичних ігор в Україні? *
13. Який метод потрібно використовувати при апробації настільних просвітницько-профілактичних ігор? *
14. Гра, метою якої є сформувати в учасників систему уявлень та знань щодо феномену насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, законодавчого забезпечення попередження даної проблеми, форм та методів попередження та подолання цих явищ, а також відпрацювати навички роботи з випадком. *
15. До групових форм роботи з сім'єю належать: *
16. Про яку із специфічних ознак соціально-педагогічної форми роботи йде мова: вказує на існування таких форм, що забезпечують реалізацію окремих функцій соціальної діяльності. Так, наприклад, здійснюючи соціальну профілактику, найчастіше використовують форми інформаційного характеру: лекції, диспути, бесіди. *
17. Оберіть з переліку просвітницькі форми дозвіллєвої діяльності серед молоді: *
18. Studentewerke – це студентська організація в університетах Німеччини, яка займається: *
19. Хто здійснює реалізацію молодіжної дозвіллєвої політики у Великобританії на політичному, соціально-культурному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях? *
20. У якій із країн, згідно з принципами її державної політики у сфері культури і дозвілля склалася система податкового заохочення вкладень у соціально-культурну діяльність? *
21. Відпочинок — це…
Clear selection
22. Активний відпочинок передбачає… *
23. Релаксація – це… *
24. Пішохідні і велопрогулянки, пікніки, збиральництво, рибальство, огляд визначних пам'яток, відвідування історичних і культурних місць та фестивалів, кінний спорт, участь у традиційних ремеслах і обрядах, задоволення гастрономічних потреб належить до… *
25. На який вид туризму рідше впливають сезонні природні фактори? *
26. Який вид сільського зеленого туризму може бути сімейним, колективним чи для окремих осіб (художники, краєзнавці, археологи)? *
27. Які сучасні методи організації культурно-дозвіллєвої діяльності школярів реалізуються через особливий словник спілкування, обряди, ритуали, знайомлять учнів з різноманітними сюжетами життя? *
28. Яка форма масової виховної роботи передбачає колективні роздуми над життєво важливою світоглядницькою проблемою? *
29. Яка ознака дозвілля виявляється у самоствердженні та реалізації тих творчих можливостей людини, які не можуть розкритись у професійно-трудовій, суспільній, освітній, сімейній сферах? *
30. Щоденне, щотижневе, відпускне, святкове – це ознака дозвілля за: *
31. Закон України про позашкільну освіту почав діяти з: *
32. Позашкільна освіта … : *
33. Вид діяльності людини, що спрямований на забезпечення самоактуалізації особистості у вільний від навчання та роботи час – це … *
34. Мета позаурочної виховної роботи полягає у: *
35. Читання художньої літератури, колекціонування, філателія, нумізматика, гра на музичних інструментах, вишивання, малювання тощо відносяться до: *
36. Гуртки, екскурсії, походи, класні виховні години тощо відносяться до: *
37. Методику колективного творчого виховання або колективної творчої справи називають ще… *
38. Технологію колективної творчої справи (КТС) розробив… *
39. Колективна творча діяльність – це… *
40. Колективна творча діяльність позитивно впливає на: *
41.Послідовне й цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці соціального педагога, керівника гуртка, педагога-організатора, для того, щоб оптимально й корисно використовувати свій час– це… *
42. Дія або процес усвідомленого контролю кількості часу, витраченого на конкретні види діяльності, при яких спеціально збільшуються ефективність та продуктивність. – це… *
43. Здатність раціонально використовувати свої сили і час, уміння мобілізувати себе на досягнення мети і знімати напругу, що нагромадилася– це. *
44. Напрямок клубної роботи, що включає в себе проведення культурно-мистецьких масових заходів, створення любительських об’єднань, аматорських колективів за жанрами для населення різних вікових категорій – це… *
45. Спрямованість на загальний розвиток дітей, розширення їхнього кругозору, пізнання навколишнього світу – це мета… *
46. Узагальнення та систематизація ігрового матеріалу побудоване за такими принципами: алфавітний, за віком учасників; за місцем проведення; за виховною спрямованістю; за видами інвентарю – це … *
47. Творчі, сюжетно-ролеві (наслідувальні режисерські, ігри- драматизації, ігри-марення), ділові ігри (організаційно-діяльнісні, організаційно-комунікативні ролеві, імітаційні) – це *
48. Пр́инцип Парéто (також відомий як правило Парето, правило 80—20 і принцип малої кількості причин) відкритий– *
49. Метод прискореного аналізу пріоритетності задач, застосовується в тих випадках, коли треба швидко прийняти рішення щодо того, яким задачам віддати перевагу– це.. *
50. Люди, схильні відтерміновувати виконання завдань, перекладати відповідальність на інших, працювати хаотично, без плану, або лише під натхненням: – це.. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.