SEJARAH SPM :K1 -2019
NAMA *
SEKOLAH *
TAMADUN BERIKUT BERTEMBUNG DENGAN TAMADUN INDUS. *
1 point
APAKAH KESAN PERTEMBUNGAN TERSEBUT TERHADAP TAMADUN INDUS ?
APAKAH KESAN PERTEMBUNGAN TERSEBUT TERHADAP TAMADUN INDUS ?
BERIKUT ADALAH TUHAN YANG DISEMBAH OLEH MASYARAKAT MESIR PURBA. *
1 point
APAKAH RUMUSAN YANG BOLEH DIBUAT TENTANG KEPERCAYAAN MASYARAKAT MESIR PURBA ?
APAKAH RUMUSAN YANG BOLEH DIBUAT TENTANG KEPERCAYAAN MASYARAKAT MESIR PURBA ?
GAMBAR BERIKUT BERKAITAN DENGAN SUKAN OLIMPIK DI YUNANI. *
1 point
MENGAPAKAH YUNANI MENGANJURKAN SUKAN TERSEBUT ?
MENGAPAKAH YUNANI MENGANJURKAN SUKAN TERSEBUT ?
APAKAH SUMBANGAN MAHARAJA JUSTINIAN KEPADA TAMADUN ROM? *
1 point
APAKAH PERANAN GOLONGAN BRAHMIN DALAM KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA ? *
1 point
GAMBAR BERIKUT ADALAH TINGGALAN PERAHU ABAD KE-5 MASIHI YANG DITEMUI DI KUALA PONTIAN, PAHANG PADA TAHUN 1926.
1 point
APAKAH IKTIBAR DARIPADA TINGGALAN PERAHU TERSEBUT ?
I  GIGIH DALAM PEKERJAAN
II BERANI MEMBUAT PENEROKAAN 
III TOLERANSI SESAMA KAUM
IV WASPADA TERHADAP ANASIR LUAR
APAKAH IKTIBAR DARIPADA TINGGALAN PERAHU TERSEBUT ?
I GIGIH DALAM PEKERJAAN
II BERANI MEMBUAT PENEROKAAN
III TOLERANSI SESAMA KAUM
IV WASPADA TERHADAP ANASIR LUAR
Clear selection
ANTARA YANG BERIKUT, YANG MANAKAH STRATEGI NABI MUHAMMAD SAW MENYEBARKAN ISLAM PADA PERINGKAT AWAL DI MAKKAH ? *
1 point
Captionless Image
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN AMALAN KEHIDUPAN MASYARAKAT ARAB JAHILIAH. *
1 point
APAKAH KESAN AMALAN TERSEBUT ?
APAKAH KESAN AMALAN TERSEBUT ?
PERNYATAAN YANG MANAKAH BERKAITAN DENGAN KEADAAN DI MADINAH SEBELUM NABI MUHAMMAD SAW BERHIJRAH KE KOTA TERSEBUT ? *
1 point
Captionless Image
ROMBONGAN NABI MUHAMMAD SAW KE MAKKAH TELAH DISEKAT DI HUDAIBIYAH. MENGAPAKAH NABI MUHAMMAD SAW BERTINDAK MENGHANTAR UTHMAN BIN AFFAN ? *
1 point
GOLONGAN MAWALI ADALAH ORANG ISLAM YANG BUKAN BERKETURUNAN ARAB. MENGAPAKAH GOLONGAN TERSEBUT MENENTANG KERAJAAN BANI UMAIYAH ? *
1 point
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAIRAN PADA ZAMAN PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB. *
1 point
MENGAPAKAH SISTEM PENGAIRAN TERSEBUT DIBINA ?
MENGAPAKAH SISTEM PENGAIRAN TERSEBUT DIBINA ?
APAKAH SUMBANGAN ULAMA BERIKUT KEPADA KERAJAAN ACHEH ? *
1 point
Captionless Image
PENDIDIKAN FORMAL BERUBAH DI ASIA TENGGARA SELEPAS KEDATANGAN ISLAM. APAKAH PERUBAHAN TERSEBUT ?
1 point
Clear selection
APAKAH KEPENTINGAN KONSEP DAULAT DALAM SISTEM POLITIK MELAYU TRADISIONAL ? *
1 point
Captionless Image
MENGAPAKAH KERAJAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA MEWUJUDKAN JAWATAN SYAHBANDAR? *
1 point
GERAKAN REFORMATION BERLAKU DI EROPAH BARAT PADA ABAD KE-16. MENGAPAKAH GERAKAN TERSEBUT BERLAKU? *
1 point
MENGAPAKAH ORANG EROPAH AKTIF MENJELAJAH KE TIMUR PADA ABAD KE-16? *
1 point
MENGAPAKAH UNDANG-UNDANG BERIKUT DIPERKENALKAN DI SARAWAK ? *
1 point
Captionless Image
BERIKUT ADALAH CIRI EKONOMI TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU. *
1 point
I  KEKURANGAN TANAH UNTUK PERTANIAN
II  SEKATAN DARIPADA GOLONGAN PEMBESAR
III DIABAIKAN OLEH PIHAK PENJAJAH BRITISH
IV KURANG PENDEDAHAN TERHADAP DUNIA MODEN
I KEKURANGAN TANAH UNTUK PERTANIAN
II SEKATAN DARIPADA GOLONGAN PEMBESAR
III DIABAIKAN OLEH PIHAK PENJAJAH BRITISH
IV KURANG PENDEDAHAN TERHADAP DUNIA MODEN
PASANGAN MANAKAH YANG BETUL TENTANG PERBEZAAN MATLAMAT GERAKAN NASIONALISME DI THAILAND DENGAN MATLAMAT GERAKAN NASIONALISME DI NEGARA-NEGARA LAIN DI ASIA TENGGARA ? *
1 point
Captionless Image
PARTI POLITIK BERIKUT DITUBUHKAN DI INDONESIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA. *
1 point
APAKAH MATLAMAT PERJUANGAN PARTI TERSEBUT ?
APAKAH MATLAMAT PERJUANGAN PARTI TERSEBUT ?
AKHBAR BERIKUT DITERBITKAN DI ASIA TENGGARA PADA ABAD KE-19. *
1 point
MENGAPAKAH PIHAK PENJAJAH MENYEKAT KEBEBASAN AKHBAR TERSEBUT ?
MENGAPAKAH PIHAK PENJAJAH MENYEKAT KEBEBASAN AKHBAR TERSEBUT ?
HAJI ABDUL RAHMAN LIMBONG MENENTANG BRITISH DI TERENGGANU. MENGAPAKAH BELIAU MELKUKAN PENENTANGAN TERSEBUT ? *
1 point
AKHBAR BERIKUT MEMBERIKAN SARANAN UNTUK KEMAJUAN EKONOMI ORANG MELAYU PADA AWAL ABAD KE-20 DI TANAH MELAYU. *
1 point
APAKAH SARANAN TERSEBUT ?
I  MENJALANKAN AKTIVITI PERNIAGAAN
II  MENUBUHKAN SYARIKAT KERJASAMA
III MENGASASKAN INSTITUSI KEWANGAN
IV MELAKSANAKAN PENYATUAN TANAH
APAKAH SARANAN TERSEBUT ?
I MENJALANKAN AKTIVITI PERNIAGAAN
II MENUBUHKAN SYARIKAT KERJASAMA
III MENGASASKAN INSTITUSI KEWANGAN
IV MELAKSANAKAN PENYATUAN TANAH
PETA BERIKUT MENUNJUKKAN GERAKAN YANG BERLAKU DI TIMMUR TENGAH PADA AWAL ABAD KE-20. *
1 point
APAKAH KESAN GERAKAN TERSEBUT TERHADAP TANAH MELAYU ?
APAKAH KESAN GERAKAN TERSEBUT TERHADAP TANAH MELAYU ?
PASANGAN YANG MANAKAH MENUNJUKKAN PERBEZAAN CARA PEMBINAAN NEGARA ISLAM MADINAH DENGAN NEGARA BANGSA JERMAN ? *
1 point
Captionless Image
NEGARA BERIKUT MUNCUL SELEPAS KERUNTUHAN EMPAYAR AUSTRIA-HUNGARY DAN TURKI UTHMANIYAH AKIBAT PERANG DUNIA PERTAMA. *
1 point
APAKAH YANG BERKAITAN DENGAN NEGARA TERSEBUT ?
APAKAH YANG BERKAITAN DENGAN NEGARA TERSEBUT ?
PERKARA BERIKUT MERUPAKAN SATU DARIPADA CIRI MALAYAN UNION YANG DILAKSANAKAN OLEH BRITISH PADA TAHUN 1946. *
1 point
MENGAPAKAH ORANG MELAYU MENENTANG CIRI TERSEBUT ?
MENGAPAKAH ORANG MELAYU MENENTANG CIRI TERSEBUT ?
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN PERSATUAN DI SABAH SEBELUM PENJAJAHAN BRITISH. *
1 point
APAKAH CIRI PERSATUAN TERSEBUT ?
APAKAH CIRI PERSATUAN TERSEBUT ?
PARTI KEMERDEKAAN MALAYA (IMP)TELAH DITUBUHKAN OLEH DATO' ONN BIN JAAFAR UNTUK MEREALISASIKAN PERPADUAN RAKYAT. BAGAIMANAKAH PARTI TERSEBUT DAPAT MEMBENTUK PERPADUAN RAKYAT ? *
1 point
PERNYATAAN BERIKUT TERKANDUNG DALAM PIAGAM ATLANTIK. *
1 point
BAGAIMANAKAH BRITISH BERTINDAK UNNTUK MEMATUHI PIAGAM TERSEBUT DI TANAH AIR KITA ?
BAGAIMANAKAH BRITISH BERTINDAK UNNTUK MEMATUHI PIAGAM TERSEBUT DI TANAH AIR KITA ?
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN PERISTIAWA YANG BERLAKU DI INDONESIA PADA TAHUN 1960-AN. *
1 point
Captionless Image
MAKLUMAT BERIKUT MENUNJUKKAN PROSES DEMOKRASI YANG DIAMALKAN DI SINGAPURA.
1 point
MENGAPAKAH KEPUTUSAN PILIHAN RAYA TERSEBUT MEMBIMBANGKAN KERAJAAN SINGAPURA, WALAUPUN PROSES DEMOKRASI TELAH DILAKSANAKAN?
MENGAPAKAH KEPUTUSAN PILIHAN RAYA TERSEBUT MEMBIMBANGKAN KERAJAAN SINGAPURA, WALAUPUN PROSES DEMOKRASI TELAH DILAKSANAKAN?
Clear selection
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN PARLIMEN MALAYSIA. *
1 point
APAKAH PERSAMAAN KEAHLIAN KEDUA-DUA DEWAN TERSEBUT ?
APAKAH PERSAMAAN KEAHLIAN KEDUA-DUA DEWAN TERSEBUT ?
SEJAK MERDEKA, MALAYSIA TELAH MENGAMALKAN SISTEM DEMOKRASI BERPARLIMEN. PERNYATAAN YANG MANAKAN YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM TERSEBUT? *
1 point
PADA TAHUN 1956, NAMA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI DESA (RIDA) TELAH DITUKAR KEPADA MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA). APAKAH TUJUAN PENUBUHAN MARA ? *
1 point
PERNYATAAN BERIKUT ADALAH MATLAMAT JAWATANKUASA KABINET 1974. *
1 point
BAGAIMANAKAH MATLAMAT TERSEBUT DAPAT DICAPAI ?
BAGAIMANAKAH MATLAMAT TERSEBUT DAPAT DICAPAI ?
DASAR LUAR NEGARA TAHAP KETIGA BERMULA PADA TAHUN 1981 HINGGA TAHUN 2003. BAGAIMANAKAH DASAR LUAR TERSEBUT DILAKSANAKAN ? *
1 point
Captionless Image
MENGAPAKAH PERANG DUNIA PERTAMA TERCETUS PADA TAHUN 1914 DI EROPAH ? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy