אַפּליקאַציע אױף סטיפענדיעס אױף דער ייִדיש־װאָך 2019

אַלע פֿראַגעס מוזן געענטפֿערט װערן אױף ייִדיש. מע קען שרײַבן מיט ייִדישע אותיות — אָדער לאַטײַנישע מיט דער ייִװאָ־טראַנסקריפּציע.

נאָמען *
Your answer
צי האָט איר אַ פּאַספּאָרט?
פֿולער (לעגאַלער) נאָמען אױף לאַטײַנישע אותיות *
Your answer
פֿון װאָסער לאַנד זענט איר?
Your answer
טעלעפֿאָן־נומער *
Your answer
בליצפּאָסט ("אי־מײל") אַדרעס *
Your answer
סקײַפּ־נאָמען
Your answer
אײַער פֿולער אַדרעס *
Your answer
עלטער
Your answer
צי װאָלט איר געקענט באַקומען אַ װיזע צו פֿאָרן קײן אַמעריקע?
Your answer
שולע, אוניװערסיטעט, ישיבֿה, אָדער אַרבעט/שטעלע *
Your answer
צי זענט איר אַמאָל געװען אין די פֿאַראײניקטע שטאַטן פֿון אַמעריקע?
אױב איר זענט פֿריִער געװען אין אַמעריקע, װען, װי לאַנג און אױף װאָס פֿאַר אַ רײַזע?
Your answer
פֿון װאַנען קענט איר ייִדיש? *
Required
אױב איר האָט זיך געלערנט ייִדיש אין אַ קלאַס, װוּ, װען און אױף װאָסערע ניװאָען?
Your answer
װי גוט רעדט איר ייִדיש? *
איך בין אַ
װי גוט פֿאַרשטײט איר ייִדיש? *
איך בין אַ
װאָסערע אַנדערע שפּראַכן קענט איר?
Your answer
באַשרײַבט פֿאַרװאָס איר װילט קומען אױף דער ייִדיש װאָך *
Your answer
צי איז פֿאַראַן נאָך אינפֿאָרמאַציע װאָס איר װילט אַז מיר זאָלן נעמען אין באַטראַכט?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yugntruf. Report Abuse - Terms of Service