Återkoppling på Pediatrikcirkeln

Tack för att du har tagit dig hit! Här kan du lämna synpunkter och förslag på Pediatrikcirkeln som helhet eller på specifika frågor. Om du vill kommentera flera frågor är det bara att skicka in formuläret igen (länk finns på bekräftelsesidan som kommer härnäst).

Glöm inte att ange veckonummer och frågenummer när återkopplingen gäller specifika frågor. Det blir svårt för oss att förstå dina synpunkter annars.

  Must be a number between 1 and 953
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question