Innmelding av Naturlos-tur

Frist for å få med turer i Naturlos-brosjyren er 29. februar 2018.

Skal du melde inn flere turer på en gang eller regelmessige turopplegg, eller har andre spørsmål - ta direkte kontakt med Bjørnar Løkstad på mobil 480 06 434 eller grenland@friluftsrad.no.

Felt med rød stjerne er obligatoriske.

  Informasjon om turen (én tur per skjema)

  Det er fint om du har bilder fra liknende turer, som vi kan bruke i brosjyren. Send bildene til grenland@friluftsrad.no.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informasjon om Naturlosen

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Husk å telle deltakere!

  For å fortsatt sikre tilskudd til Naturlosbrosjyren, er vi avhengige av å få tilbakemelding om hvor mange som deltar på turene. Derfor er det viktig at dere teller og gir tilbakemelding til friluftsrådet, enten etter hver tur eller ved sesongens slutt.