แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ
และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคล/หน่วยงาน) *
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ (บุคคล/หน่วยงาน) *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ขอรับบริการเรื่อง *
ขอรับบริการเรื่อง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy