ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Tak, zgłaszam udział w Sales Practitioner Program odbywającym się w ramach 3 zjazdów, łącznie 5 dni szkoleniowych, w poniżej podanych terminach oraz na poniższych warunkach zgłoszenia.
Informacje organizacyjne
Terminy
Sesja I – 17-18 października 2017 – planowanie roku 2018
Sesja II – 15-16 listopada 2017 – wygrywanie kontraktów nie tylko w 2018
Sesja III – 7 grudnia 2017 – ładowanie akumulatorów na 2018

Kwestie finansowe
Zgłoszenie do dnia 20.09.2017 4.050 PLN + 23% VAT/os.
Zgłoszenie do dnia 29.09.2017 4.275 PLN + 23% VAT/os.
Zgłoszenie do dnia 12.10.2017 4.500 PLN + 23% VAT/os.

Powyższe ceny zawierają opłatę za Program wraz z materiałami, wyżywieniem i noclegami (1 nocleg w ramach 2-dniowej sesji, łącznie 2 noclegi w ramach Programu).

Zapraszamy do zgłoszenia większej liczby handlowców na następujących warunkach:
- drugi, trzeci i czwarty uczestnik - opłata za udział w Programie zgodna z terminem
zgłoszenia zostanie obniżona o 200 zł netto na osobę.
- piąty, szósty i siódmy uczestnik - opłata za udział w Programie zgodna z terminem
zgłoszenia zostanie obniżona o 400 zł netto na osobę.

Zapraszamy do jak najszybszego dokonania rezerwacji miejsca w Programie.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SERDECZNIE
Liczba dostępnych miejsc
W Programie przewidujemy udział maksimum 16 uczestników, dlatego kolejność zapisu
zależna jest od kolejności zgłoszenia, popartego przelewem opłaty wpisowej w ciągu
24 godzin od dnia zgłoszenia. Niezależnie od terminu zgłoszenia kwota opłaty wpisowej
wynosi 550 PLN+ 23% VAT za osobę.

Płatność za całość Programu będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawianej po każdej z sesji, gdzie opłata wpisowa zostanie potrącona z pierwszej faktury.

Przelew opłaty wpisowej w wysokości 550 PLN netto za osobę prosimy przekazać na konto:
INSL Sp. z o.o., ul. Akacjowa 104A, 05-080 Koczargi Stare
IDEA Bank, nr 44 1950 0001 2006 0013 2797 0002
Prosimy wpisać w tytule przelewu: SPP – ilość uczestników – Nazwa Firmy

Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Informację o rezygnacji z udziału należy przesłać drogą e-mailową na adres as@insl.pl. W przypadku rezygnacji z udziału do 2 października 2017 r. Zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po dniu 2 października 2017 r. Zgłaszający obowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a INSL Sp. z o.o. umowy. W przypadku braku uczestnictwa w Programie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Programie, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Programie.

Dane uczestnika Programu
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Firma *
Your answer
Telefon komórkowy *
Your answer
Adres e-mail uczestnika *
Your answer
Do zgłoszenia udziału skłoniło mnie
Adres e-mail osoby zgłaszającej
Your answer
Telefon osoby zgłaszającej
Your answer
Dane firmy (do wystawienia faktury VAT)
Nazwa firmy *
Your answer
Ulica i numer *
Your answer
Kod pocztowy i miasto *
Your answer
NIP *
Your answer
Akceptacja warunków zgłoszenia i uczestnictwa *
Required
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Required
Zgoda marketingowa
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service