VI Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus | VI International Creative Congress Design Plus | 9.06.2022
Po raz szósty spotkamy się w Szczecinie, by wspólnie zaobserwować kondycję sektorów kreatywnych, porozmawiać o gospodarce opartej na innowacyjnych rozwiązaniach, a także działaniach zmieniających świat na lepsze. W tym roku pochylimy się nad zjawiskiem synergii i współpracy, zastanowimy się nad aspektami ko-reacji jak i współtworzenia i czerpania z różnych kultur. Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych teoretyków i praktyków zarówno polskich jak i europejskich. Po raz kolejny realizujemy Kongres w formule hybrydowej – na miejscu w Szczecinie oraz wirtualnie w sieci.

/For the sixth time, we will meet in polish Szczecin to jointly observe the condition of the creative sectors, talk about the economy based on innovative solutions, as well as activities changing the world for the better. This year we will focus on the phenomenon of synergy and cooperation, we will consider the aspects of co-creation as well as co-creation and drawing from different cultures. Lectures and workshops will be conducted by experienced theoreticians and practitioners, both Polish and European. Once again, we are organizing the Congress in a hybrid formula - on-site in Szczecin and virtually online.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko/First Name and Surname *
Forma udziału/Form of participation *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Media Dizajn oraz partnerów spotkania do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań przed i podczas spotkania, monitoringu, ewaluacji i kontroli (zgodnie z usta-wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). /I consent to the processing of my personal data by the Media Dizajn Association and the partners of the meeting for the purposes necessary for recruitment, organization of activities before and during the meeting, monitoring, evaluation and control (in accordance with the Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (RODO)). *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu umieszczenia go m.in.: na materiałach drukowanych, na stronie internetowej Stowarzyszenia Media Dizajn i Design Plus oraz w mediach społecznościowych. Zgoda wyrażana jest nieodpłatnie./I agree to the use of my image in order to place it, among others: on printed materials, on the website of the Media Design and Design Plus Association and in social media. Consent is free of charge. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Stowarzyszenie Media Dizajn. Report Abuse