Přihláška - PSORIENŤÁK II. 2019
PROPOZICE:
Týmy tvořené závodníkem a jeho psím parťákem za pomocí mapy (a podle vlastní potřeby i buzoly) absolvují závodní trať určenou startem, kontrolami a cílem. Pohybují se libovolně terénem, omezeny mohou být přikázanými povinnými úseky a zakázanými prostory. Cílem sportovního výkonu týmu je absolvovat určenou závodní trať v co nejkratším čase. Závod bude probíhat podle upravených pravidel závodů orientačního běhu typu scorelauf.
FB stránka události: https://www.facebook.com/events/345028836211790/?ti=ia

Závodník souhlasí s tím, že údaje uvedené v této přihlášce budou pořadatelem zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu PSORIENŤÁK 2019 30. 6. 2019. Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem: alena@nucicka-smecka.cz, následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.).
Závodník souhlasí s tím, že mu budou na jím uvedenou e-mailovou adresu zasílány relevantní informace, nutné pro jeho účast na závodě. Dále závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení, ročník, název sportovního klubu, pod jehož hlavičkou soutěží, mohou být zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a může být zveřejněna na webových stránkách pořadatele jako veřejně dohledatelná informace dokumentující historii daného závodu.
V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluje závodník bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli písemně odvolat oznámením zasláním na adresu sídla pořadatele či na emailovou adresu: alena@nucicka-smecka.cz.
Závodník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech.

Email address *
Hlásím se do kategorie *
Určitě máme v plánu podpořit týmy s malými pejsky, stejně jako tomu bylo na prvním Psorienťáku. Proto prosím vyplňte váhu svého psa. Na základě došlých přihlášek budete zařazeni do příslušné kategorie. Startujete-li s více psy, vyplňte do přihlášky váhu nejtěžšího z pejsků.
Příjmení a jméno psovoda *
Your answer
Jméno psa *
Celé jméno psa (dle PP, pokud má)
Your answer
Přezdívka psa
Jak mu říkáte
Your answer
Plemeno
Your answer
Datum narození psa *
MM
/
DD
/
YYYY
Váha psa v kilogramech +- *
Pište jen číslovku. Na základě došlých přihlášek budou vypsány jednotlivé kategorie i s rozdělením váhy psích parťáků. Ač v případě orientačního běhu až tak nezáleží na váze vašeho parťáka, určitě chceme co nejvíce podpořit týmy s malými psy. Startujete-li s více psy, vyplňte do přihlášky váhu nejtěžšího ze psů.
Your answer
Platit budu *
Vaši přihlášku bereme vážně a počítáme nejen s těmi, co platí předem, ale i s těmi, co hlásí platbu na místě. Prosím buďte k nám ohleduplní, a pokud se akce nezúčastníte, dejte nám vědět co nejdříve na e-mail alena@nucicka-smecka.cz ;)
Telefon
Vaše telefonní číslo bude využito jen v případě naléhavé potřeby se s Vámi na něčem domluvit
Your answer
Klub
Pro účast v závodu není povinné mít závodní licenci ani být členem registrovaného klubu
Your answer
Chcete nám něco vzkázat? :)
Your answer
Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste pro tento závod dostatečně zdravotně způsobilí, účastníte se ho dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Osoby mladší 18 let se mohou závodu účastnit pouze s písemným souhlasem alespoň jednoho ze zákonných zástupců (písemný souhlas odevzdáte u prezence pořadateli).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service