Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn
Kapacita účastníků konference byla naplněna.
V případě vašeho zájmu kontaktujte paní Terezu Vogeltanzovou - vogeltanzova@s-ic.cz, tel. 601 214 945
This form was created inside of Středočeské inovační centrum, spolek. Report Abuse - Terms of Service