ទម្រង់ចុះឈ្មោះផលិតផលធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ា
Sign in to Google to save your progress. Learn more
MILVIK (Cambodia) Micro Insurance Plc.
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មីលវីក​(ខេមបូឌា) ម៉ាយក្រូអ៊ីនសួរេន ភីអិលស៊ី ដែលមានអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន៖ នៅជាន់ទី០៨ នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ  ផ្លូវ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានផលិតផលសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោម៖
អតិថិជនឈ្មោះ៖ *
អាយុ៖ *
ភេទ៖ *
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន៖ *
ដូចជា៖​ ផ្ទះលេខ…ផ្លូវលេខ…ក្រុម…ភូមិ…ឃុំ/សង្កាត់...ស្រុក/ខ័ណ្ឌ…ខេត្ត/ក្រុង
កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរលេខ៖ *
កាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ *
ដែលមានអ្នកទទួលសំណងឈ្មោះ៖ *
អាយុ៖ *
ភេទ៖ *
កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរលេខ៖ *
ត្រូវជា៖ *
លេខទូរស័ព្ទ៖ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MILVIK (CAMBODIA) MICRO INSURANCE Plc. (BIMA Cambodia). Report Abuse