แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) : สำหรับผู้ดูแลระบบ ประจำปีงบประมาณ 2559

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ข้อที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
  ข้อที่ 2 การกำหนดรูปแบบของระบบถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ
  ข้อที่ 3 การใช้งานระบบไม่ยุ่งยาก
  ข้อที่ 4 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้
  ข้อที่ 5 การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว
  ข้อที่ 6 ระบบสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งานได้
  ข้อที่ 7 การรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  ข้อที่ 8 ความสามารถของระบบรองรับการทำงานในปัจจุบันได้
  ข้อที่ 9 สามารถลดขั้นตอนการทำงานจากระบบเดิมได้
  ข้อที่ 10 สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้
  Please enter one response per row
  ข้อที่ 1 การเข้ารหัสเพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัย
  ข้อที่ 2 เมนูหลักครอบคลุมการทำงาน
  ข้อที่ 3 เมนูย่อยครบถ้วนตามขั้นตอนการทำงาน
  ข้อที่ 4 รายการข้อมูลแต่ละหน้าจอครบถ้วนตามการใช้งาน
  ข้อที่ 5 การกรอกข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  ข้อที่ 6 การแก้ไขข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  ข้อที่ 7 การบันทึกข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  ข้อที่ 8 การเรียกรายงานได้ตรงตามความต้องการ
  ข้อที่ 9 การพิมพ์รายงาน ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  ข้อที่ 10 การออกจากการใช้งานสะดวกรวดเร็ว
  Please enter one response per row
  This is a required question