Dự kiến cộng đồng Chelsea
Ranh giới dự án từ đường Texas ave tới đường Annapolis Ave, từ biển tới vịnh
Mail to c/o ACDEVCO, P.O. Box 8200, Atlantic City, NJ 08404 or ETerenik@Chelsea-edc.org
Tên
Your answer
Email
Your answer
Số điện thoại
Your answer
Địa chỉ hoặc thị trấn cư trú của thành phố Atlantic
Your answer
Bạn có làm việc trong khu vực khu vực Chelsea?
Nếu có, nơi làm việc của bạn?
Your answer
Trong khu vực Chelsea, bạn hoặc gia đình của bạn là
Những đối hỏi, nếu có, liên quan đến nhà ở trường khu vực là gì?
Bạn có hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong khu vực?
Nếu có, là những doanh nghiệp nào ?
Your answer
Khi bạn nghĩ về việc làm tốt (nhu là bảo hiểm sức khỏe trả tiền nghỉ hè) thì hãng xưởng nào bạn nghĩ tôi trong khu vực lân cận hoặc gần đây?
Your answer
Khi bạn nghĩ về công việc không tốt (nhu là bảo hiểm sức khỏe trả tiền nghỉ hè) thì hãng xưởng nào bạn nghĩ tới trong khu vực lân cận hoặc gần đây?
Your answer
Bạn có xe không?
Bạn có đi xe công cộng không?
Bạn có cảm thấy an toàn khi đi bộ trong khu vực lối xóm?
Trong 6 tháng qua, bạn đã hoạt động trong một nhà thờ địa phương/cộng đồng Đức tin?
Nếu bạn trả lời có xin vui lòng tên nhà thờ địa phương/cộng đồng đức tin mà bạn đã hoạt động.
Your answer
Trong 6 tháng qua, bạn đã tham gia vào một cộng đồng, hoặc ủng hộ 1 Hiệp hội người thuê nhà?
Trong 6 tháng qua bạn đã tham gia vào một lễ hội cộng đồng
Trong 6 tháng qua, bạn đã hỗ trợ một tổ chức chính trị địa phương hoặc ứng cử viên?
Trong 6 tháng qua, bạn đã tình nguyện vào một dự án hoặc chương trình để cải thiện cộng đồng?
Nơi nào bạn nhận được thông tin của công đồng?
3 nguồn tài sản hàng đầu của khu vực Chelsea là gì?
3 cái đòi hỏi của khu vực Chelsea là gì
Những loại doanh nghiệp nào sẽ làm cho khu xóm tốt hơn?
Những chương trình nào sẽ hữu ích
Những hành động sẽ làm cho khu vực nhìn tốt hơn?
Các Cơ quan địa phương nào chung phần phục vụ tốt?
Ý kiến thêm của bạn mà bản khảo sát này đã không nhắc tới?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy