แบบสำรวจความพร้อมในการเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
1.1 ชื่อ - สกุล *
1.2 ระดับชั้น *
1.3 สาขาวิชา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา. Report Abuse