Информация за деца и ученици със СОП на територията на област Варна
Уважаеми колеги, настоящият формуляр се изготвя в изпълние на Правилника за дейността на РЦПППО - Варна.
1. Детска градина/ Училище *
2.Населено място *
3.Деца/ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детската градина/ училището. (вписват се трите имена, група/клас на всички деца/ученици, за които има одобрение от РЦПППО за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите /ресурсно подпомагане/, като срещу името се отразява от коя година се предоставя ресурсно подпомагане на детето/ученика. В случай, че няма деца и ученици от посочената категория, моля напишете „0“ ) *
6.Ресурсни учители и други специалисти, назначени в детската градина/училището, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности.(вписват се трите имена и длъжност на педагогическите специалисти, членове на ЕПЛР, назначени в детската градина/училището. В случай, че няма лица от посочената категория, моля напишете „0“) *
7.Помощници на учителя назначени в детската градина/училището.(Вписват се трите имена. В случай,че няма лица от посочената категория, моля напишете „0“) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy