ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์
ชื่อโครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

กลุ่มเป้าหมาย
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานภาคเอกชน
3. สมาคม
4. สถาบันการศึกษา
5. หน่วยงานอื่นๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รูปแบบงาน สัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
พร้อมรับฟังความคิดเห็น จากคณะรับรอง มาตรฐานอาชีพ
คณะทํางาน บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

สถานที่ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ
9 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Location: https://goo.gl/maps/5SHQiKSPkfm

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00น.

จำนวนที่นั่ง จำกัด 80 ที่นั่งเท่านั้น

ลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

7 อาชีพภายใต้มาตรฐาน
ด้านพัฒนาระบบเว็บ (Developer)
1. นักออกแบบเว็บเพจ (Web Design)
2. นักพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซและเว็บ (Web Programmer/Developer)

ด้านบริหารจัดการเว็บโฮสติง (Web Hosting)
1. นักบริหารจัดระบบด้านบริการเว็บไซต์ (Web Hosting Administrator)
2 ผู้บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านอีคอมเมิรซ์ (Security Administrator)
3. ผู้ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application Auditor)

ด้านตรวจประเมินเว็บไซต์ (Audit, Consult)
1. บริหารการตลาด (e-marketing, Special Platform, Web Content)
2. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Coaching/ Consultant)

Email address *
ติดต่อ-สอบถาม
Facebook: @TPQIecommerce
นางสาวหัสยา แซ่ฉั่ว 02-682-6350 ต่อ 571
นางสาวสุภิญญา สุนทรสถิตใจ 02-682-6350 ต่อ 525
นางสาวผุสดี เพชรบุญเพ็ญ 02-549-3084
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms