Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků
Adresát:

Ing. Andrej Babiš
(předseda vlády ČR)
premier@vlada.cz

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01
Datová schránka ID: trfaa33
posta@vlada.cz

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků
 
Vážený pane premiére,
 
dovolujeme si Vás oslovit formou otevřeného dopisu, neboť naprosto nerozumíme nedávnému kroku vlády, která 22. prosince 2020 na návrh ministra školství Roberta Plagy rozhodla, že se tarifní část platu pedagogických pracovníků v roce 2021 nezvýší o původně navrhovaných 9 procent, ale pouze o 4 procenta. S tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasíme. Proto Vás chceme požádat, aby vláda vše ještě jednou důkladně zvážila a dodatečně v průběhu roku 2021 navýšila tarifní část platu učitelů o 9 procent vzhledem k roku 2020.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo 9. prosince 2020 k připomínkování návrh novely „nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů“. Součástí návrhu byla tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky s devítiprocentním navýšením jednotlivých částek vzhledem k roku 2020. S tímto návrhem vyjádřili souhlas zástupci zaměstnanců (školské odbory), zaměstnavatelů (ředitelé škol) i profesní organizace pedagogických pracovníků (Pedagogická komora, z. s.). Proti návrhu MPSV nebylo ani Ministerstvo financí ČR. Přesto vláda původní návrh neschválila a tarifní část platu pedagogických pracovníků navýšila pouze o 4 procenta. O tomto kroku jsme se bohužel dozvěděli až v den, kdy vláda rozhodnutí přijala. Nedostali jsme tudíž možnost předem vyslovit nesouhlas s tímto krokem. Činíme tak alespoň dodatečně touto formou.
 
Pokud by původní návrh zveřejněný k připomínkování obsahoval zvýšení tarifní části platu pedagogických pracovníků o 4 procenta, určitě by s ním členové tzv. školské tripartity za zaměstnance i zaměstnavatele vyslovili nesouhlas a požadovali by navýšení o 9 procent. Změnou učiněnou na poslední chvíli ovšem nedostali žádnou možnost se k navýšení tarifů pouze o 4 procenta vyjádřit. Ministr školství Robert Plaga bohužel v rozporu s dosavadními dlouholetými zvyklostmi nesvolává k zásadním problémům a změnám jednání školské tripartity. Návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který schválila vláda, tudíž nebyl řádně projednán se sociálními partnery. Za ředitele škol chceme vyjádřit důrazný nesouhlas s tímto postupem ministra školství Roberta Plagy a žádáme, aby byla co nejdříve obnovena pravidelná jednání školské tripartity.
 
Jelikož se ministr školství Robert Plaga vyhýbá komunikaci s pracovníky škol i zástupci reprezentativních školských organizací, žádáme Vás jakožto předsedu vlády o osobní schůzku, na níž by bylo možné projednat aktuální problémy českého školství a naše návrhy ohledně platů pracovníků škol.
 
Vážíme si toho, že se přes složitou situaci způsobenou koronavirovou pandemií vláda snaží naplnit své programové prohlášení, aby v roce 2021 činil průměrný měsíční plat učitelů 150 procent jeho výše za rok 2017, což je 47.500 Kč měsíčně. Zvyšování platů ve školství považujeme za základní krok, který zajistí, aby do škol nastupovali čerství absolventi pedagogických fakult a aby kvalifikovaní aprobovaní učitelé, kteří v minulosti školství opustili, začali uvažovat o návratu ke své původní profesi. K tomu je ovšem zapotřebí, aby se průměrný plat učitele výrazně přiblížil průměru platů všech vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v ČR a aby výdaje na vzdělávání činily v České republice 5 % hrubého domácího produktu, což je standard členských států OECD a EU. Výrazně zlepšit by se rovněž měly pracovní podmínky všech zaměstnanců ve školství. Rádi bychom Vám stručně představili několik návrhů, které by v tomto mohly pomoci:
 
1)    Podíl nárokové a nenárokové složky platu pedagogických pracovníků v roce 2020 považujeme za optimální, proto navrhujeme, aby v roce 2021 vzrostla tarifní část platu o 9 procent a aby se netarifní část platu zvýšila rovněž o 9 procent.
 
2)    Současná platová tabulka pro pedagogické pracovníky není příliš motivační. Po 32 letech praxe se zvýší tarifní část platu učitele ZŠ nebo SŠ ve 12. platové třídě pouze o 9.390 Kč měsíčně. V případě učitelky MŠ činí rozdíl v 9. platové třídě jen 4.560 Kč měsíčně po 32 letech praxe. Na postup do vyššího platového stupně musí pedagogičtí pracovníci čekat až 8 let a po 32 letech praxe se jim až do důchodového věku tarifní část platu nezvyšuje. Proto navrhujeme, aby byla tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky rozšířena o nové platové stupně, a to ze současných 7 na 12 stupňů (jak je tomu v případě platové tabulky nepedagogických pracovníků škol). Vhodné by bylo rovněž snížit propastný rozdíl mezi 8. a 9. platovou třídou, který činí 5.900 Kč měsíčně v prvním platovém stupni.
 
3)    Ředitelé škol všech stupňů (včetně mateřských škol) by měli být automaticky zařazováni do 13. platové třídy (nyní je část ředitelů samostatných MŠ zařazena pouze do 10. platové třídy).
 
4)    Ředitelům škol, zástupcům ředitele, výchovným poradcům, metodikům prevence, metodikům ICT a ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří kromě výuky vykonávají další náročné funkce, by měla být výrazně snížena míra přímé pedagogické činnosti. V současnosti jsou nuceni tyto funkce vykonávat na úkor svého volného času nad rámec osmihodinové pracovní doby.
 
5)    Třídní učitelé by měli za svou náročnou práci pobírat nárokový příplatek ve výši 3 000 Kč měsíčně (což odpovídá 150 korunám za hodinu práce). Příplatek v obdobné výši by měl náležet i za výkon specializovaných činností. Nárokový příplatek by měli dostávat rovněž uvádějící učitelé.
 
Vážený pane premiére, děkujeme Vám předem za odpověď na tento otevřený dopis s návrhem konkrétního termínu společného jednání.

V Praze dne 31. prosince 2020

S pozdravem

Mgr. Bc. Jana Smetanová, ředitelka, Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz, 604 356 933, členka Pedagogické komory, z. s.

Mgr. Jana Šindelářová, MBA, ředitelka, Základní škola Heřmanův Městec, nám. Míru 1, Heřmanův Městec, sindelarovaj@zshm.cz, 606 962 682, členka Asociace ředitelů ZŠ

Mgr. Bc. Roman Ziegler, ředitel, Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, ziegler@8zsmost.cz, 606 723 184

Mgr. Iva Zavadilová, ředitelka, Základní škola Tuchoměřice, Školní 70, Tuchoměřice, reditelka@zstuchomerice.cz, 736 770 679, členka Pedagogické komory, z. s.

Mgr. Bc. Roman Polda, ředitel, Základní škola, Hradec Králové. Štefánikova 566, 50011 Hradec Králové 11, polda@zsshk.cz, 731 131 028, člen Pedagogické komory, z. s., předseda Klubu ředitelů, z. s.

Mgr. Lenka Soušková, ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Lutín, Školní 80, 783 49, l.souskova@zsms.lutin.cz, 774 019 031

Bc. Lenka Marková, ředitelka, Mateřská škola Veselé Sluníčko, Kostomlaty pod Řípem 3, 413 01 Roudnice nad Labem, mskostomlaty@seznam.cz

Mgr. Lucie Fusková, ředitelka, Základní škola Velké Popovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 25169 Velké Popovice, 722 021 709, reditel@zsvelkepopovice.cz, členka Pedagogické komory, z. s.

(...a mnoho dalších ředitelů a ředitelek škol všech stupňů...)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Aktuální počet signatářů otevřeného dopisu k 11. 1. 2021
1.181 ředitelů a ředitelek škol (1.289 vedoucích pracovníků škol a školských zařízení)
Povinné údaje
Tyto údaje budou zveřejněny jako součást dopisu premiérovi v podobě abecedně seřazeného seznamu všech signatářů otevřeného dopisu...
Titul jméno příjmení (například: Mgr. Jan Novák) *
Jsem... *
Název školy *
Adresa školy *
Kontaktní e-mail *
Nepovinné údaje
Tyto údaje nemusíte vyplňovat, ale pokud je vyplníte, pomůže to organizátorům...
Telefonický kontakt
Členství ve školských organizacích (například: Pedagogická komora, z. s.; Klub ředitelů, z. s.; spolek Asociace ředitelů základních škol ČR; ČMOS PŠ (školské odbory); Asociace ředitelů gymnázií ČR, z. s.; Asociace aktivních škol, z. s.; Asociace základních uměleckých škol ČR...)
Souhlas se zveřejněním nepovinných údajů v otevřeném dopise premiérovi
Clear selection
Vzkaz organizátorům...
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy