PRIHLÁŠKA na seminár Dieťa s Aspergerovým syndrómom v materskej škole, 2. mája 2016
Prihláška na odborný seminár
„Dieťa s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v materskej škole“,
ktorého cieľom je oboznámiť učiteľov, psychológov a ďalších odborných zamestnancov škôlky s prejavmi a výchovno-vzdelávacími potrebami detí s Aspergerovým syndrómom, prípadne vysokofunkčným autizmom, a poskytnúť informácie, ktoré povedú k úspešnej integrácii týchto detí v škôlke, ako aj k ich ďalšiemu začleneniu v rámci školského systému na základných a stredných školách.

Seminár sa uskutoční v pondelok 2. mája 2016 v priestoroch centra Andreas na Galandovej 7 v Bratislave od 16:00 do 18:30 hodiny. Program seminára je nasledovný:

PROGRAM
16:00 - 18:00
Čo je to autizmus – základné prejavy u detí s autizmom
Problémy vyplývajúce z tejto diagnózy a možnosti ich riešenia v danom prostredí
18:00 - 18:30
Diskusia a malé občerstvenie

Lektorkami seminára sú Mgr. Lucia Rusnáková a Mgr. Nadežda Okenicová, ktoré sa venujú deťom s Aspergerovým syndrómom.

Poplatok za seminár sú 3 eurá na účastníka. V prípade záujmu nahláste svoju účasť prostredníctvom formulára do 28. apríla 2016. Kapacita seminára je obmedzená na 25 miest. Centrum Andreas si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia minimálneho počtu (12) účastníkov termín seminára presunúť.

Odborný seminár prebieha v rámci projektu „Je lepšie byť pestrotieňom alebo netopiercom?“. Projekt podporuje Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava


Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár *
Vaše Priezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a meno - napríklad: Nováková Anna, PhDr.
Your answer
Adresa materskej školy / inštitúcie... *
napíšte názov pracoviska
Your answer
Adresa materskej školy / inštitúcie... *
napíšte adresu - ulicu a číslo popisné
Your answer
Adresa materskej školy / inštitúcie... *
napíšte PSČ, mesto
Your answer
Kontakt - pevná linka
Your answer
Kontakt - mobil *
Your answer
Kontakt - email *
Your answer
Vaše odborné zaradenie *
Venujem sa najmä *
Required
Súhlas so spracovaním údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service