ใบสมัครเรียนขับรถยนต์เซฟตี้เวย์ไดร์วิ่ง

www.safety-way.com
02 972-4577
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่
3101900117774

  กรอกเฉพาะบุคคลที่ต้องการสมัครเรียนเท่านั้น

  กรุณาโทรเช็ครอบวัน/เวลาเรียนกับทางโรงเรียนก่อนทำการสมัครเรียน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายละเอียดการโอนเงิน

  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ทางศูนย์ฯเซฟตี้เวย์ไดร์วิ่งจะทำการส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ลูกค้าทางemail) เวลาที่ลูกค้าได้ทำการจองเอาไว้ ทางโรงเรียนจะล็อคไว้ให้ก็ต่อเมื่อทางลูกค้าโอนเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

  เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี สะพานใหม่ บัญชีเลขที่ 298-213409-0 ชื่อบัญชี นัฑที ต่วนป้องค่าย

  เลขที่บัญชีธนาคารกรุงศรี

  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี สาขา สะพานใหม่ บัญชีเลขที่ 067-1-35253-3 ชื่อบัญชี นัฑที ต่วนป้องค่าย