Hälsoenkät - Tysk Spets/Klein-, Mittel- & Grosspitz
Hälsoenkät i syfte att få en tydligare bild av rasernas hälsa.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Hundens namn
Registreringsnummer
Födelseår
Kön

Hur ”använder” du din hund? (Du kan kryssa i flera rutor!)

Om du svarade "annat" på förgående fråga, vad syftar detta till?

Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?

Clear selection

Har din hund återkommande problem av något slag? Beskriv i så fall dessa med dina egna ord:

Hunden lever inte längre, 
Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den?  
Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?
Clear selection
Om du svarade "sjukdom" eller "annat" på föregående fråga, vänligen specificera. 
Sterilisering/kastrering
Är hunden steriliserad eller kastrerad?  

Clear selection

Om ja, varför? 

Clear selection
Vid vilken ålder gjordes ingreppet? 

Testiklar – fråga till hanhundsägare 
(kryssa för det alternativ som stämmer)

Clear selection
Hudproblem/klåda/parasiter
Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem/klåda?
Clear selection
Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?  

Hur visade sig problemen i huden? Vilka symptom?

Om du svarade "annat" på föregående fråga, vänligen specificera. 

Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar

Clear selection
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?      
Clear selection
Orsak:
Om du svarade "annan parasit" på föregående fråga, vänligen specificera. 

Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner? 

Clear selection
Orsak:
Clear selection

Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi? 

Clear selection
Orsak:
Clear selection
Om du svarade "annan orsak" på föregående fråga, vänligen specificera. 
Har diagnosen fastställts genom hudtest?
Clear selection
Annan metod/Vilken?
Öron 
Har hunden någon gång haft problem med öronen?                       
Clear selection
Hur ofta?
Clear selection

Ögon
Har hunden någon gång haft problem med ögonen?

Clear selection
Hur ofta?
Clear selection
Ange eventuell diagnos

Är hunden ögonlyst hos veterinär?   

Clear selection
Om ja, ange ögonlysningsresultat

Mag- och tarmproblem
Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm?

Clear selection
Om ja, hur ofta?
Clear selection
Om ja, vilket/vilka problem
Är diagnosen ställd hos veterinär?
Clear selection
Om ja, vilken diagnos ställdes?  
Andra infektioner
Halsinfektion
Clear selection
Om ja, hur ofta?
Clear selection
Urinvägsinfektion?
Clear selection
Annan infektion?
Clear selection
Om ja, vilken/vilka?

Hjärtproblem
Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel?

Clear selection
Om ja, ange om möjligt diagnosen  
Vid vilken ålder märktes problemen?  

Krampanfall, epilepsi
Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär?         

Clear selection
Om ja, beskriv hur detta yttrade sig:
Om ja, hur ofta?
Clear selection
Vid vilken ålder började anfallen?  

Tumörer
Har hunden fått diagnosen tumör/ cancer?

Clear selection
Typ av tumör
Clear selection
Annan tumör/cancer, vilken? 
Vid vilken ålder upptäcktes tumören/cancern?

Skelett och leder
Ange om hunden har (har haft) något av följande:

Om du svarade "annat" på föregående fråga, vänligen specificera. 
Har diagnosen fastställts genom röntgen?
Clear selection

Njurar och lever
Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom?

Clear selection
Ange om möjligt vilken diagnos  
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?  

Diabetes
Har hunden fått diagnosen diabetes?

Clear selection

Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?

Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken)
Har hunden fått diagnosen Addison?  

Clear selection

Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?

Annan hormonrubbning
Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning?

Clear selection
Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
Har hunden fått diagnosen Cushings sjukdom?   
Clear selection
Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?

Har hunden någon annan rubbning? I så fall vilken? 

Skendräktighet
Blir din tik skendräktig?  

Clear selection
Efter varje löpning?
Clear selection

Livmoderinflammation
Är tiken behandlad för livmoderinflammation?

Clear selection
Om ja, vid vilken ålder?  

Fick hon sjukdomen i samband med:

Clear selection
Behandling:
Clear selection
Om du svarade "annat" på föregående fråga, vänligen specificera. 

Prostatabesvär
Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?

Clear selection
Ange om möjligt diagnosen  
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?  

Tänder
Har hunden problem med tandsten?

Clear selection
Har hunden haft tandlossning?
Clear selection
Om hunden har problem med tänderna, vid vilken ålder uppkom eller upptäcktes problemen? 

Andra sjukdomar
Om hunden haft andra sjukdomar, ange vilka. Ange också hundens ålder och behandling:

Olycksfall
Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård?

Clear selection

Om ja, vad?

Om du svarade "annat" på föregående fråga, vänligen specificera. 

Beteende
Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig när du skaffade en hund av denna hundras?

Clear selection

Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Clear selection

Om ja, beskriv kort problemet (ex. skotträdsla, skygghet, hundilska, skällighet)     

Avslutningsvis:
Är du nöjd med ditt val av hundras?  

Clear selection
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund i samma hundras igen? 
Clear selection

Försök att ge en kort motivering till ditt svar!

Tack för din medverkan!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy