Ankieta zgłoszeniowa - szkolenia
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Fundacja Geko im. Moniki Mnich zapraszają przedstawicieli i przedstawicielki oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Miasta Opola do bezpłatnego udziału w szkoleniach, które mają na celu podniesienie wiedzy i zwiększenie kompetencji opolskich NGO.

Prosimy zgłaszać się maksymalnie na 24h przed rozpoczęciem danego szkolenia.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Miasta Opola do skorzystania z bezpłatnego doradztwa telefonicznego i konsultacji stacjonarnych:
1) doradztwo telefoniczne w każdy czwartek od 3.11 do 8.12 w godzinach 13:00-18:00 pod numerem telefonu 721966225
2) Konsultacje doradcze stacjonarne:
- w każdy wtorek od 8.11 do 6.12 w godzinach 10:00-16:00 -  CDO ul. Damrota 1 sala nr 2.
- w każdą środę od 2.11 do 7.12 w godzinach 13:15-16:45  - CDO ul. Damrota 1 sala nr 2.
Skorzystanie z doradztwa nie wymaga wcześniejszego zapisu.

Działania realizowane są w ramach zadania "Wzmacniamy opolskie NGO" finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Nazwa organizacji *
Zapisy na warsztaty/szkolenia *
Można wybrać dowolną ilość
Required
Klauzula Informacyjna *
Administratorem podanych danych osobowych w powyżej zgłoszonych działaniach jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem ocwip.pl. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iodo@rt-net.pl. Administratorem podanych danych osobowych w powyżej zgłoszonych działaniach jest też Fundacja Geko z siedzibą w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem fundacjageko.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 1. Organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia wydarzenia, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6.1.e RODO); 2. promocji działalności Administratora i budowania jego wizerunku, poprzez publikację relacji z wydarzenia na swoich stronach internetowych i profilach internetowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6.1.a RODO); Dane będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia realizacji projektu lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Relacja z wydarzenia, w tym wizerunek uczestników, będzie przetwarzany w celach informacyjnych i promocyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez organizatora, do momentu zgłoszenia Państwa sprzeciwu lub wycofania zgody. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu. Dane mogą być udostępniane także do partnerów wydarzenia w zakresie niezbędnym do organizacji warsztatów, szkoleń, wolontariatów oraz do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach systemów informatycznych korzystamy z usług Google LLC, tym samym Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych m.in. Facebooka i Instagrama. Podmioty te stosują zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Uwagi i dodatkowe informacje dot. zgłoszenia
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Geko. Report Abuse