ระบบขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ อบต.ดงบัง
โปรดกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน กรณีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
ข้อตกลง
หากสิ่งของที่นำมาส่งคืนเกิดการชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้ยืมจะต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงิน ตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด​
ชื่อ-สกุล *
ตำแหน่ง/อาชีพ *
สังกัด
อายุ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
วัตถุประสงค์ที่จะขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ *
พัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะยืม *
ต้องการใช้ในวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
จะคืนในวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy