יום בר מצווה - יום חמישי ט' במרחשוון תשע"ז 10.11.16

הרישום ליום בר המצווה נסגר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הישיבה בטל: 02-9937300
מזל טוב ולהתראות באירועים הבאים!