Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εργοδοτών στο πλαίσιο του έργου MILE
Η παρούσα φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου AMIF "MILE: Migrants Integration in the Labour Market in Europe", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (821725-MILE-AMIF-2017- AG-INTE) και στην Ελλάδα υλοποιείται με Συντονιστή φορέα την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

This Expression of Interest form has been created in the framework of the AMIF project "MILE: Migrants Integration in the Labor Market in Europe", which is co-financed by the European Union (821725-MILE-AMIF-2017- AG-INTE) and in Greece is being Coordinated by the DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU).
Email address *
Συγκατάθεση για χρήση δεδομένων (Consent to use data)
Η πολιτική του MILE σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016. Οι απαντήσεις σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο του έργου MILE και δεν θα μοιραστούν με τρίτα μέρη.

MILE policy regarding the protection of personal data fully adheres to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. Your answers will be statistically processed in the context of the MILE project alone and will not be shared with 3rd parties.
Συγκατάθεση χρήσης δεδομένων όπως αναφέρεται άνωθεν. (Do we have your consent to store and use the data in this form as stated above?) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy