Тест по Икономика на предприятието 2020г. - 1 част
Email address *
Моделът на кръгообразния поток включва: *
1 point
От гледна точка на участието в производствения процес, капиталът на предприятието може да бъде: *
1 point
Кои не са основни елементи от състава на собствения капитал на предприятието?(има по-вече от един отговор *
1 point
Според Търговския закон, “търговец – физическо лице” е: *
1 point
Търговското дружество е: *
1 point
Търговското дружество възниква от: *
1 point
За вписването на ООД в Търговския регистър е необходимо: *
1 point
Общото събрание и управителят(ите) са органи на: *
1 point
Акционери могат да бъдат: *
1 point
Каква е отговорността на съдружниците в ООД: *
1 point
Функциите по контрол в ООД се изпълняват от: *
1 point
АД отговаря към кредиторите си с: *
1 point
Себестойността на единица продукция е: *
1 point
Производителността в производственото предприятие е показател, който показва: *
1 point
Постоянните разходи: *
1 point
Производителността на труда е: *
1 point
Кръговата икономика: *
1 point
Основната цел на кръговата икономика е: *
1 point
Тоталното управлението на качеството ВКЛЮЧВА: *
1 point
Номиналната работна заплата е: *
1 point
Определението, което отговаря най-точно на понятието “качество”, е: *
1 point
Каква система е системата ИСО 9000: *
1 point
От икономическа гледна точка, коя от следните дейности е труд? *
1 point
Цената на труда е: *
1 point
Реалната работна заплата изразява: *
1 point
От кои фактори зависи реалната работна заплата в зависимост от определението: *
1 point
За работодателя заплатата представлява: *
1 point
Списъкът на икономическите дейности, специалностите на работниците по видове работа, както и квалификацията им (КИД 08), характеризира: *
1 point
Вашето име: *
Училище: *
Клас: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy