Kwestionariusz zgłoszeniowy UCZESTNIK CZYNNY
Email address *
Imię/Imiona *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Pełna nazwa uczelni *
Your answer
Kierunek studiów *
Rok studiów *
Numer prawa wykonywania zawodu diagnosty, w celu otrzymania punktów edukacyjnych
Your answer
Rejestruję się jako: *
*Osoba prezentująca uzupełnia wszystkie pola. Osoba rejestrująca się jako współautor uzupełnia tylko tytuł pracy oraz imiona i nazwiska wszystkich współautorów.
Chcę wziąć udział w sesji: * *
Tytuł prezentowanej pracy *
Your answer
Wstęp *
Your answer
Cel pracy *
Your answer
Materiały i metody *
Your answer
Wyniki *
Your answer
Wnioski *
Your answer
Wszyscy autorzy pracy *
Your answer
Oświadczenie *
Required
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizacja Studencka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ,,Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny Białystok” informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Organizacja Studencka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ,,Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny Białystok” ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

2) w sprawach Państwa danych osobowych proszę kontaktować się pod nr tel. 792233458

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,

5) w związku z procesem rejestracji na Konferencję poprzez formularz Google informujemy, że dostęp do Państwa danych może mieć firma Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo rejestracji poprzez formularz Google prosimy zgłosić to telefonicznie pod numerem telefonu 792233458

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie do Administratora Danych,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service