Kultúrne ekosystémové služby - Pilotný dotazník

Zozbierané informácie sa použijú na podporu lepšieho porozumenia pre viacnásobné spoločenské a environmentálne prínosy, ktoré poskytujú vlastníci pôdy, správcovia pozemkov a osoby, ktoré sa podieľajú na riadení určitých rekreačných aktivít na vidieku.

Nasledujúce organizácie - Európska organizácia vlastníkov pozemkov (ELO*), Copa-Cogeca, Konfederácia európskych majiteľov lesov (CEPF), Európska federácia pre poľovníctvo a ochranu (FACE), Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC) a Európska asociácia historických domov (EHHA) - v súčasnosti pracujú na európskej úrovni za účelom porozumenia situácii o tom do akej miery vlastníci pozemkov a správcovia lokalít poskytujú kultúrne ekosystémové služby (KES), a či a ako by mohli ich lokality prispievať viac ku KES.

KES sú nehmotné výhody, ktoré ľudia získavajú z ekosystémov, ako sú napríklad pozitívne estetické alebo rekreačné zážitky.

Tento dotazník je zameraný na osoby, ktoré sa zaoberajú distribúciou KES z hľadiska riadenia a manažmentu pozemkov alebo iných lokalít, ktoré majú vo vlastníctve.

*Akronym organizácie je v pôvodnom jazyku, v angličtine.

Časť I. Poskytovanie kultúrnych ekosystémových služieb (KES)
1. Prosím charakterizujte typy habitatov/čŕt reprezentujúcich krajinu, ktorú spravujete. (Označte všetky relevantné odpovede).
Iné (prosím charakterizujte)
Your answer
2. Ktoré z uvedených aktivít sa nachádzajú na pozemku/lokalite, ktorý/ú spravujete?
Iné (prosím vymenujte)
Your answer
3. Ktoré z uvedených aktivít by sa potenciálne mohli nachádzať na pozemku/lokalite, ktorý/ú spravujete?
Iné (prosím vymenujte)
Your answer
4. Aká infraštruktúra zabezpečuje prístup k pozemku / lokalitám?
Iné (prosím charakterizujte):
Your answer
Časť II. Manažment kultúrnych ekosystémových služieb (KES)
5. Do akej miery sú KES integrované do dlhodobého plánovania pozemkov / lokalít, ktoré spravujete? *
Ak je mierne / významne, popíšte, ktoré KES sú najrelevantnejšie pre vaše pozemky/ lokality?
Your answer
6. Sú nejaké konkrétne činnosti prekážkou/ výzvou pre pozemky/ lokality, ktoré spravujete? (napr. prístup k pôde, vysoké počty návštevníkov, neprimerané parkovanie, odpadky, obmedzenia v oblasti správy pozemkov / stavieb atď.) *
Ak áno, neváhajte a poskytnite viac informácií.
Your answer
7. Aké typy akcií ste zaviedli na podporu KES na Vašich pozemkoch/ lokalitách?
Iné (prosím pomenujte to)
Your answer
Časť III. Financovanie
8. Získavate z KES finančný prínos (napríklad z poplatkov za používanie, grantová podpora) na pozemku/ lokalite, ktorú spravujete? *
Ak áno, prosím charakterizujte typy benefitov.
Your answer
9. Mohli by lokality/oblasti, ktoré spravujete, prinášať viac aktivít KES (ktoré poskytujú nehmotné výhody ľuďom, ako sú napríklad pozitívne estetické alebo rekreačné zážitky), ak získate ďalšie stimuly (napríklad finančné, lepšie uznanie alebo iné)? *
Ak áno, ktoré KES by vaše pozemky/ lokality mohli poskytnúť / podporiť viac? (Označte všetky relevantné odpovede).
Iné (prosím vymenujte)
Your answer
10. Myslíte si, že orgány verejnej správy by mohli majiteľom/ manažérom pozemkov viac pomôcť/ poskytovať/ podporovať KES? *
Ak áno, prosím vysvetlite:
Your answer
11. Existujú nejaké náklady spojené s poskytovaním/ podporou KES na vašom pozemku / lokalite? *
Ak áno, prosím vysvetlite:
Your answer
Časť IV: Detaily o respondentovi
12. Krajina
Iné
Your answer
13. Vek *
14. Pohlavie *
15. Ktoré z týchto informácií najlepšie popisuje, kde sa nachádzajú pozemky/ lokality, ktoré spravujete? *
16. Do ktorých aktivít ste sa zapojili Vy osobne? (Označte všetky relevantné možnosti).
Iné (prosím špecifikujte):
Your answer
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms