Rejestracja do usługi "Newsletter Krajowego Konsultanta w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii".
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter. Proszę nie podawać adresów e-mail z domeną @yahoo.com, ponieważ odnotowujemy problemy mailingiem na nie.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Regulamin usługi "Newsletter Krajowego Konsultanta w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii"
§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin usługi "Newsletter Krajowego Konsultanta w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii", zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

2. Operatorem Usługi jest Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieszcząca się pod adresem: ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

4. Świadome poświadczenie nieprawdy w formularzu rejestracyjnym jest przestępstwem w myśl art. 270 k.k. i w razie jego popełnienia, administrator danych zoobowiązuje się do zgłaszania zaistniałych sytuacji do organów ścigania.

 

§ 2. [Przedmiot usługi]

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez zainteresowanego usługą adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających zalecenia, wytyczne, procedury i informacje umieszczane na polecenie Krajowego Konsultanta w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 3. [Warunki korzystania]

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która w tym formularzu rejestracyjnym poda swój adres e-mail. Rejestracja powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

3. Zainteresowany korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

 

§ 4. [Czas trwania usługi]

1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Zainteresowany ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail konsultantait@gmail.com

4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych na podane przez nich adresy e-mail.

5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia z listy mailingowej nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

 

§ 5. [Dane osobowe]

1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o zaleceniach, wytycznych, procedurach i informacjach umieszczanych na polecenie Krajowego Konsultanta w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

6. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe dotyczące zainteresowanych są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

8. Operator usługi nie zawarł i nie będzie zawierał umów o współadministrowanie danymi, dane osobowe nie będę przekazywane pomiędzy Operatorem Usługi a innymi podmiotami.
Zgoda na świadczenie usługi Newslettera *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy