แบบร้องทุกข์ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ กรมราชทัณฑ์
กรุณาลงทะเบียนเป็นผู้กล่าวหาให้ครบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหา ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้น หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ หรือเพื่อประเยชน์ในการติดตามเรื่องที่ท่านกล่าวหาร้องเรียน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุด เพื่อร้องเรียนของผู้ร้องเรียน และการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
ชื่อ-นามสกุล/name-last names *
อีเมล/e-mail
เลขบัตรประชาชน/ID card *
อาชีพ/career *
เบอร์โทรศัพท์/Telephone Number *
ที่อยู่/address *
รหัสไปรษณีย์/Zip code *
เรื่องร้องเรียน/ข้อกล่าวหา/Allegation *
เอกสารแนบ/file
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms