Youth Co:Lab 2021 - Application Form
หากคุณเป็นเยาวชนระหว่าง 18-29 ปี เราอยากชวนคุณส่งไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม มาในงานนี้!

Youth Co:Lab 2021 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อนวัตกรรมทางสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง!
การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความจำเป็นของตน นอกจากนี้แล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเป็นการพัฒนาที่ทุกคนเข้าถึงและได้รับประโยน์จากการพัฒนาจริงๆ

แต่เมื่อย้อนมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเรามองเห็นใครบ้างที่ถูกกีดกัน และไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา?

คนในพื้นที่ห่างไกลเข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการ การศึกษา เพราะปัญหาการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐาน?
คนจนเมืองเข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการ ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเพราะขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ?
ผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าไม่ถึงโอกาสทางอาชีพ เพราะความไม่เข้าใจของคนในสังคม?
คนชาติพันธุ์เข้าไปถึงโอกาสในการใช้ที่ดิน เพราะธรรมาภิบาลที่ไม่ครอบคลุม?
ผู้พิการเข้าไม่ถึงการเดินทาง เพราะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ?

ยังมีกลุ่มเปราะบางอื่นๆที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอีกมากมาย
เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง!

เราจึงอยากชวนเยาวชนกลุ่มเปราะบาง หรือเยาวชนที่ทำงานกับเครือข่ายกลุ่มเปราะบางต่างๆมาสร้างไอเดียเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเอง!
หากคุณมีไอเดียนวัตกรรมทางสังคมที่จะช่วยสร้างการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งไอเดียของคุณเข้ามาเพื่อการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปทำจริงได้ในโครงการ Youth Co:Lab 2021

ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากพัฒนาสังคมรวมทีมกัน 3-4 คน
โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสอบรมเข้าโครงการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาไอเดียของตนให้มีความยั่งยืน โอกาสในการรับทุนเพื่อลงมือทดลองทำจริง รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจและลุ้นรับเงินสนับสนุนในการก่อตั้งธุรกิจ รวมระยะเวลาการบ่มเพาะกว่า 6 เดือน

พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากพาร์ทเนอร์ของ UNDPเพื่อสานฝันไอเดียของคุณให้เป็นจริง

เกณฑ์การรับสมัคร

- เยาวชนอายุ 18 - 29 ปี เป็นเยาวชนจากกลุ่มเปราะบาง หรือมีเครือข่ายการทำงานกับกลุ่มเปราะบาง
- มีสมาชิกในทีมจำนวน 3-4 คน
- มีโครงร่างไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมที่จะช่วยสร้างการพัฒนาที่เข้าถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆได้
- มีความมุ่งมั่นที่จะทำไอเดียให้เกิดขึ้นจริง สามารถให้เวลาเรียนรู้และลงมือทำโครงการได้ในช่วงเดือนกันยายน 2021 - มกราคม 2022

สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 12 สิงหาคมนี้
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.youthcolabthailand.org/

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ติดต่อ: 085-871-1616 หรือ อีเมล youthcolabthailand@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you are a team of young innovators, activists or social entrepreneur between 18-20 years old, we would like to invite you to submit an inclusive innovation idea to Youth Co:Lab Programme 2021 !

Youth Co:Lab 2021 is held under the theme of "Leave No One Behind". The sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Moreover, the benefit of the development should be distribute equally to everyone in the society.

However, when we look into our current development, is it really benefit to EVERYONE?

People in the border province can not access to equal right and welfare due to geographic disadvantage?
Urban poor can not access to equal right, welfare and safe house due to socio-economic disadvantage?
LGBTI people can not access to equal job opportunity due to the gender discrimination of people in the society?
Indigenous People can not access to land right due to governance issue?
People with disability have limit access to transportation due to the lack of universal design facility?

There are more vulnerable group who are not benefit from the current development.
We need to change the way we design the development, to ensure that EVERYONE will benefir deom the development outcome!

We would like to invite vulnerable youth or youth who are currently working with any vulnerable group to come up with social innovation ideas to address the issues! Form a team of 3-4 youth and submit your ideas in Youth Co:Lab 2021!

Get a chance to develop your idea for sustainability through the online workshop, a chance to receive grants for testing your ideas, and even a funding to start your social business! You will also get connect with experts from UNDP's partners to help grooming your social innovation ideas.

Who can apply?
- Youth between 18-30 years old (Vulnerable youth or youth working with any vulnerable group)
- Form a team of 3-4 people
- Come up with an inclusive social innovation ideas. At least one vulnerable group must benefit from your innovation!
- Commit to learn and go through incubation process from September 2021 - January 2022

Apply now until 12 August 2021!
To apply and more information: https://www.youthcolabthailand.org/

any other questions, please contact youthcolabthailand@gmail.com or 085-871-1616
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information
คุณสมบัติ / Team Requirements:
- จำนวนสมาชิก 3-4 คน / Minimum of 3 and Maximum of 4 members in total to participate in the program
- อายุไม่เกิน 18-29 ปี / All team member are between 18-30 years old
จำนวนสมาชิกในทีมของคุณ / How many members in total in your team? *
สมาชิกคนที่ 1 (ผู้ติดต่อหลัก) / Member#1 (Contact Person)
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย / First - Last Name in Thai *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
ชื่อ - นามสกุล อังกฤษ / First - Last Name in English *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดใด / Which region and province you are currently living? *
ตัวอย่าง: ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ภาคอีสาน - ขอนแก่น, ภาคใต้ - ยะลา, ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
อีเมล / Email *
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number *
คุณมีทักษะใดที่ช่วยเติมเต็มทีมของคุณ / Which skills can you offer to your team? *
ในการรวมทีม ขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงทักษะต่างๆที่ควรมีในทีมเพื่อทำให้ไอเดียของทีมเราทำได้จริง
Required
สมาชิกคนที่ 2 / Member#2
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย / First - Last Name in Thai *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
ชื่อ - นามสกุล อังกฤษ / First - Last Name in English *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดใด / Which region and province you are currently living? *
ตัวอย่าง: ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ภาคอีสาน - ขอนแก่น, ภาคใต้ - ยะลา, ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
อีเมล / Email *
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number *
คุณมีทักษะใดที่ช่วยเติมเต็มทีมของคุณ / Which skills can you offer to your team? *
ในการรวมทีม ขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงทักษะต่างๆที่ควรมีในทีมเพื่อทำให้ไอเดียของทีมเราทำได้จริง
Required
สมาชิกคนที่ 3 / Member#3
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย / First - Last Name in Thai *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
ชื่อ - นามสกุล อังกฤษ / First - Last Name in English *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดใด / Which region and province you are currently living? *
ตัวอย่าง: ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ภาคอีสาน - ขอนแก่น, ภาคใต้ - ยะลา, ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
อีเมล / Email *
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number *
คุณมีทักษะใดที่ช่วยเติมเต็มทีมของคุณ / Which skills can you offer to your team? *
ในการรวมทีม ขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงทักษะต่างๆที่ควรมีในทีมเพื่อทำให้ไอเดียของทีมเราทำได้จริง
Required
สมาชิกคนที่ 4 / Member#4
กรุณาเว้นคำตอบไว้หากไม่มีสมาชิกคนที่ 4 / Skip the process If you don't have any other members
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย / First - Last Name in Thai
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
ชื่อ - นามสกุล อังกฤษ / First - Last Name in English
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดใด / Which region and province you are currently living? *
ตัวอย่าง: ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ภาคอีสาน - ขอนแก่น, ภาคใต้ - ยะลา, ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
อีเมล / Email
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number
คุณมีทักษะใดที่ช่วยเติมเต็มทีมของคุณ / Which skills can you offer to your team? *
ในการรวมทีม ขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงทักษะต่างๆที่ควรมีในทีมเพื่อทำให้ไอเดียของทีมเราทำได้จริง
Required
ข้อมูลแนวคิด / Idea Information
ไอเดียจะถูกพิจารณาจากข้อมูลในส่วนนี้ควบคู่ไปกับแบบนำเสนอโครงการ / We will select your application based on the information listed here together with the proposal required.
ชื่อไอเดีย / Idea Name *
โครงการของคุณก่อตั้งขึ้นเมื่อใด / When was your project founded? *
โครงการที่สมัครต้องเป็นไอเดียใหม่ที่ทำมาไม่เกิน 2 ปี (สำหรับผู้ประกอบการที่มีบริษัทของตัวเองอยู่แล้ว ไอเดียโครงการที่สมัครต้องเป็นไอเดียใหม่ที่ทำมาไม่เกิน 2 ปี เช่นเดียวกัน / the idea or project must not be worked on for more than 2 years (for established entrepreneurs who may already have company of your own - the idea submitted must not also be woked on moe than 2 years)
MM
/
DD
/
YYYY
โครงการของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้ / Which stage your project is currently in? *
โครงการของคุณมุ่งแก้ไขปัญหาของกลุ่มเปราะบางกลุ่มใด *
โปรดระบุความสัมพันธ์ของทีมคุณกับกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ เช่น สมาชิกในทีมเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง หรือมีประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้อย่างไร เป็นต้น / Please indicate the relationship between your team and the vulnerable group ex. your team members are a part of the vulnerable group or your team member has experienced working with this vulnerable group etc.
กรุณาระบุประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ไอเดียของคุณเข้าไปพัฒนาหรือแก้ไขอย่างชัดเจน (ไม่เกิน 50 คำ) / Please clearly identify main problem or challenge that your idea meant to solve. (max 50 words) *
ตัวอย่าง: ปัญหากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมักถูกกีดกันในการรับเข้าทำงานในบางตำแหน่ง เพราะผู้สัมภาษณ์มีมุมมองต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ เป็นต้น / LGBTI faces discrimination when applying for a job, as some interviewer has the perspective that being LGBTI is obstructed of some task.
โครงการของมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในข้อใดบ้างและอย่างไร / Please explain how your project is relevant to the SDGs *
ไม่เกิน 300 คำ / Please write maximum 300 words
กรุณาระบุลิงค์ตัวอย่างผลงานหรือสื่อประกอบการนำเสนอ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, พรีเซนเทชั่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี) / Please provide link to your project's Website/Social Media Page/Presentation/Documents (if have)
กรุณาเปิดการเข้าถึงลิงค์ให้เป็นสาธารณะ / please don't forget to open access to us!
หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา กรุณาระบุสาขาความชำนาญที่ต้องการ / In which field of expertise or advice are you looking for your project development? *
ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการคืออะไร / What's your expectation from the programme? *
แบบนำเสนอโครงการ / Project Proposal
แบบนำเสนอโครงการของคุณจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด กรุณาดูแนวทางสำหรับแบบนำเสนอโครงการที่ https://bit.ly/3whUFr7 / Additional submission of project proposal is required. Please refer to our guideline here https://bit.ly/3whUFr7
กรุณาระบุลิงค์สำหรับแบบนำเสนอโครงการของคุณ / Please provide the link to your project proposal (*required) *
ส่งคลิปแนะนำทีมและโครงการที่ต้องการนำเสนอแบบสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 1 นาที / Please submit a clip introducing your team and your project (no longer than 1 minutes) (*required) *
กรุณาระบุลิงค์วิดีโอและเปิดการเข้าถึงให้เป็นสาธารณะ วีดีโอไม่เน้นโปรดักชั่นอลังการ ไม่จำเป็นต้องตัดต่อ เน้นอยากรู้จักน้องๆมากขึ้นจ้า / please submit the link to your video and don't forget to open access for us to view. The video can be simple and do not need any editing. We just would like to get to know your team better :)
หากทีมของคุณได้รับคัดเลือกเข้ารอบ ทีมของคุณสามารถเข้าร่วมบ่มเพาะโครงการในช่วง 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2564 ได้หรือไม่ *
ในช่วงบ่มเพาะโครงการ ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าเวิคช็อปออนไลน์ในวันที่ 18, 25 กันยายน, 2 และ 9 ตุลาคม 2564 โดยเนื้อหาในแต่ละเวิคช็อปจะมีความต่อเนื่องกัน และจะมีภารกิจระหว่างสัปดาห์ให้ผู้เข้าร่วมไปทำเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาโครงการในแต่ละสัปดาห์
หากคุณผ่านไปสู่รอบรับทุนทดสอบไอเดีย หรือทุนตั้งต้นธุรกิจ ทีมของคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถจัดสรรเวลาในการทำโครงการได้ *
รอบรับทุนทดสอบไอเดีย: พ.ย 64 - ม.ค. 65 และรอบรับทุนตั้งต้นธุรกิจ: ก.พ - ก.ย. 65
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy