Байгаль орчин - Иргэдийн оролцоо
Та өөрийн орон нутагт байгаль орчны чиглэлээр тулгамдсан асуудал, түүний шийдлийг эрэлхийлсэн судалгаанд оролцоно уу? Асуултад үнэн зөв хариулах нь орон нутагтаа тулгамдсан асуудал, сорилтыг шийдэхэд таны оруулж байгаа хувь нэмэр байх болно.
Манай нутагт агаарын бохирдол аюултай хэмжээнд хүрээд байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Амьтан, ургамлын сан хөмрөгт аюул учраад байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Биологийн олон талт байдалд эрсдэл үүсээд байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Бохир усны цэвэрлэх байгууламж эрсдэлтэй байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Бэлчээрийн даац хэтэрч, талхагдал их болсон байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ мэргэжлийн төвшинд хийгдэж байна *
Хангалтгүй
Хангалттай
Иргэд, аж ахуйн газар эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлтэй холбоотой маргаан их гарч байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Газар, газрын хэвлий, хөрсний эвдрэл бохирдол ихсэж байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Ойн талбайн буурч, баян бүрдүүд устаж байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Гол, усны бохирдол аюултай хэмжээнд хүрээд байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Үйлдвэр, уурхайн хог хаягдал аюултай хэмжээнд хүрсэн байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Уул уурхайн хор хөнөөл, хорт бодисын хэрэглээ аюултай хэмжээнд хүрээд байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Уран олборлолтын үр дагавар аюултай хэмжээнд хүрээд байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн маргаан их байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Уул уурхайн хайгуул, ашиглалтын лицензтэй холбоотой маргаан их байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалтай холбоотой маргаан их байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Уул уурхайн нөхөн сэргээлт .... байна *
Хангалтгүй
Хангалттай
Бичил уурхайн зохицуулалт ..... байна *
Хангалтгүй
Хангалттай
Уур амьсгалын өөрчлөлт ихсэж, эрсдэлтэй тулгараад байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Ховор эмийн ургамал түүх, наймаалах асуудал их байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Чулуужсан яс олборлох, наймаалах асуудал их байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Өнгөт чулуу олборлох, наймаалах асуудал их байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Отор хийхэд зохицуулалт их дутагдаж байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Хулгайн ан хийх, худалдах асуудал байсаар байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэхэд орон нутгийн дараах байгууллага хэрхэн ажиллаж байна вэ? (судалгаа хийх, тайлан тайлбар хийж сонсгох, хэлэлцүүлэг хийх, сургалт хийх) *
Мэдэхгүй
Хангалтгүй
Дунд
Сайн
Хангалттай
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Мэргэжлийн хяналтын газар
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Байгаль орчны чиглэлээр баг/хорооны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн юу хийвэл үр дүнтэй вэ?
Байгаль орчны чиглэлээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал юу хийвэл үр дүнтэй вэ?
Нийгмийн хариуцлагын гэрээний хэрэгжилтэд ИТХ болон мэргэжлийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд юу хийх вэ?
Байгаль орчны шийдвэрт иргэд болон төрийн бус байгууллага оролцох боломж хязгаарлагдмал байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Иргэдэд мэдээлэх, иргэдийн оролцоог дэмжих талаар юу хийвэл үр дүнтэй вэ?
ИТХ-ын төлөөлөгчдийн байгаль орчны боловсрол, мэдлэг хангалтгүй байна *
Санал нийлэхгүй
Санал нийлнэ
Танайд байгаль хамгаалал, ашиглалттай холбоотой ямар сан байдаг вэ? Түүний үйл ажиллагаа ямар байна вэ? Үр дүнтэй ажиллуулахын тулд хийх вэ?
Гурван талт хэлэлцүүлгийн (Төр, Уул уурхайн компани, Иргэд) шийдвэрийг үр дүнтэй болгохын тулд юу хийх вэ?
Байгаль орчны яамтай хамтарч ажиллахын тулд юу хийх вэ?
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамтай хэрхэн хамтарч ажиллах вэ?
Уул уурхайн хайгуул, ашиглалтын лицензийг орон нутагтай зөвшилцөж олгодог болгохын тулд юу хийх вэ? Ямар хуульд ямар зохицуулалт оруулах вэ?
Таны нас *
Таны харьяалал: аймаг, дүүргээ сонгоно уу? *
Та сумынхаа нэрийг (хорооны дугаар) бичнэ үү? *
Та *
Судалгааны асуултад бүрэн хариулсан Танд баярлалаа!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy