Zgłoszenia do XIV Memoriału Mieczysława Nowakowskiego 2019, Warszawa, 25-26 maja 2019
Email address *
Nazwisko i imię zawodnika / zawodniczki *
Your answer
Nazwa klubu do którego przynależysz *
Your answer
kategoria wiekowa *
Rok urodzenia *
Your answer
Klauzula RODO
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH
O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej
„RODO”), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest
Stowarzyszenie Łuczniczy Marymont z siedzibą w Warszawie ul. Potocka 1 01-652 Warszawa
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a)
RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
3. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu:
• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia, kategoria i konkurencja startowa,
przynależność klubowa),
• dane kontaktowe (adres e-mail)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
(1) Odpowiednie związki sportowe (2) media relacjonujące zawody sportowe; (3) media
społecznościowe, w szczególności Facebook; (4) podmioty świadczące obsługę
narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; (5)
podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie
niszczenia dokumentów).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państw spoza UE.
6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z
zastosowaniem następujących kryteriów:
• w razie prowadzenia klasyfikacji przez organizatora odpowiednie związki sportowe
zarówno krajowe jak i zagraniczne - bezterminowo,
• w razie złożenia ewentualnych roszczeń możemy przechowywać Pani/Pana
dane do chwili przedawnienia Pani/Pana roszczeń;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym
podejmowaniem decyzji.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać od wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem marymont@marymont.waw.pl

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgdnie z powyższą klauzulą *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service