การติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (สพป.พัทลุง เขต 2)
ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต หลังจากกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกสัญญาณเครือข่าย MoeNet ในวันที่ 1 มกราคม 2561
โรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียน *
1.การเช่าอินเตอร์เน็ต
- กรณีเช่าได้ ให้กรอก 1 ในช่องเช่าได้ และตอบในข้อ 2 - 3
- กรณีเช่าไม่ได้ ให้กรอก 1 ในช่องเช่าไม่ได้ และข้ามไปตอบในข้อ 4
- โรงเรียนที่ใช้ UniNet ให้กรอก 1 ในช่องเช่าไม่ได้ และข้ามไปตอบในข้อ 4
เช่าได้
Your answer
เช่าไม่ได้
Your answer
2.สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่จัดหาได้
- กรณีจัดหาได้ ให้กรอกหมายเลข 1 ในช่องผู้ให้บริการที่จัดหาได้
- กรณีจัดหาไม่ได้ ไม่ต้องตอบในข้อนี้ ให้ข้ามไปตอบในข้อ 4
TOT
Your answer
CAT
Your answer
CS loxinfo
Your answer
Samart
Your answer
iNET
Your answer
a-net
Your answer
asiaaccess-net
Your answer
asianet
Your answer
KSC
Your answer
3BB
Your answer
TRUE
Your answer
DTAC
Your answer
AIS
Your answer
อื่นๆ ระบุ
Your answer
3.สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่จัดหาได้
กรอกเฉเพาะตัวเลข
เช่น ความเร็ว 30 Mbps ให้กรอก 30
ค่าเช่า 600 บาท ให้กรอก 600
กรณีที่ 3BB ให้ใช้ฟรี ค่าเช่าให้กรอก 0
ค่าติดตั้ง ถ้ามีให้กรอกเฉพาะตัวเลข
ความเร็วที่เช่า (Mbps)
Your answer
ค่าเช่ารายเดือน (บาท)
Your answer
ค่าติดตั้ง ถ้ามี (บาท)
Your answer
4.สาเหตุที่เช่าไม่ได้
ตอบต่อเนื่องจากข้อ 2 ในกรณีที่เช่าไม่ได้ ให้ระบุสาเหตุ เช่น ไม่มีผู้ให้บริการ, กำลังดำเนินการ, ใช้ UniNet, ฯลฯ
สาเหตุที่เช่าไม่ได้
Your answer
5.ผู้รายงานข้อมูล
ชื่อ สกุล *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2. Report Abuse