การลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ สถานการณ์ โควิด-19 สพป.หนองบัวลำภู เขต1
คำชี้แจง ขอให้บุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานนอกสำนักงาน (Work from Home) ลงเวลาปฏิบัติราชการตามข้อตกลง ดังนี้
1. เริ่มลงเวลามาปฏิบัติราชการ เวลา 06.15 น. เป็นต้นไป ไม่เกินเวลา 08.30 น.
2. เริ่มลงเวลากลับหรือเลิกปฏิบัติราชการ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ไม่เกินเวลา 18.30 น.
3. หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงให้บันทึกข้อความชี้แจง
4. กรณีการ ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอด ให้ดำเนินการในระบบ Amss++
5. หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นอกสำนักงาน (Work from Home) ให้บันทึกรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ


1.การปฏิบัติราชการ *
2.คำนำหน้า *
3.ชื่อ-สกุล *
4.ตำแหน่ง *
5.กลุ่ม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy