ከባቢ ሲያትል ኮቪድ-19 ናይ "ሓታቲ ሓገዝ" ቅጥዒ
ኣብ ደገ በርኹም ምግብ ወይ ካልኦት ቀረባት ክበጽሕልኩም እንድሕር ደሊኹም ፣ እዚ ቅጥዒ ንክትጥቀሙ በትሕትና ንሓትት። ቀዳምነት እንህቦም ንዝሓመሙ፣ንጉዱኣት ኣካል፣በዘይ ክፍሊት ኰረንቲን ንዝተገበሩ፣ኣረጋውያን፣ፍቓድ መንበሪ ንዘይብሎም፣ንኲራት፣ንጸለምቲ፣ንሰብ መበቆል እዚ ዓዲ(ኢንድጅነስ) ወይ ሰብ ሕብሪ--ካብ ሲያትል ናብ ጥቕኣ ከተማታት ዝተመዛበሉ እውን ሓዊሱ።

** ለግሱ **

https://www.gofundme.com/f/covid19-survival-fund-for-the-people

**እዚ ቅጥዒ በካልእ ቋንቋ ርኣዩ **

      ስፓንኛ (Español): https://tinyurl.com/ur2865g
      አምሓርኛ (Amharic): https://tinyurl.com/vo9k5fm
     እንግሊዝኛ (English): https://tinyurl.com/wk7zzla
     ቬትናምኛ (Tiếng Việt): https://tinyurl.com/u9aflbu
     中文 (Mandarin): https://tinyurl.com/tz7doy2

ንሕና ኣብ ጥንታዊ መሬት ዱዋምሽን ኮስት ሴይልሽን እንሰርሕ ህዝበ በቆል ጉጅለ መላእ ወለንተኛታት ኢና። ንትዕግስትኹምን ሞገስኩምን ነመስግን።  

** ክትሓቱ፣ ሓድሽ ሓበሬታ ክትሪኡ ወይ ክትሳተፉ ትደልዩ ዶ?**

     ፌስቡክ: https://www.facebook.com/covid19mutualaid
     ኢንስትግራም: @covid19mutualaid
     ኢሜይል: covid19mutualaidsea@gmail.com
     ንምልክታታት ምስ እቲ ጉጅለ ጉግል ተሓወሱ: mutual-aid-seattle@googlegroups.com
     ወለንተኛ ብምዃን ምሳና ስርሑ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLbPVQ-YNyUvRcwOXIpwM7-4YJZyA8fNU6JIEDs_YU2dKV1w/viewform 
ንደለይቲ መንበሪ ገዛ ጐረባብትና ዝኾኑ ቀረባት እንተለኩም፣ ምስ "this cold, cold world"ን ኣብ ፌስቡክ ኣዘራርቡ፡ https://www.facebook.com/This-cold-cold-world-101964174676844/ 

** ካልኦት ከባቢያዊ ንጥፈታት **

ሕብረት ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ትኮማ/ታኮማ (TMAC) ናይ ሓታቲ ሓገዝ ቅጥዒ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQLH-RwSCAVCAm310EF91j74mvjIG49Za0F__8Mb1S3ZFEwA/viewform

ኢስትሳይድ & ደቡብ ሲያትል ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ናይ ሓታቲ ሓገዝ ቅጥዒ:  tinyurl.com/eastsidemutualaid 

 ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ስካጅት ካውንቲ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziPY-6hzgFPCVUcMBbNMTWe19ROTqPdxjA7rdL2CHLxZ8rg/viewform

Snohomish County Mutual Aid Request Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejPxLmXv2oNqYTTcqh37YSmr-kLPGfbdxFqo0hokqZLj9iqw/viewform

ነንባዕልትና ንተሓባሐብ። በባዕልትና ንባዕልትና።
Hãy chăm sóc lẫn nhau. Bởi chúng mình cho chúng mình.
Let’s take care of each other. By us for us.
እርስ በርሳችን እንከባከብ። በኛ ለኛ።
Vamos a cuidarnos unes a otres. Por nosotres, para nosotres.
守望相助。
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ሽም *
ሕጋዊ ሽም ከኸውን ግድን ኣይኮነን። ተውላጥኩም(ንስኹም፣ንስኽን ወዘተ) ክትውስኽሉ ትኽእሉ ኢኹም።
[Image is a red name tag that says "Hello my name is" with nothing written in the blank space.]
[Image is a red name tag that says "Hello my name is" with nothing written in the blank space.]
ብኸመይ እንተረኽብናኩም ይሓይሽ? *
ዝተፈላለዩ መማረጽታት ክትህቡ ብትሕትና ንሓትት።
[Image is a sketch of a smartphone open to a home page with many apps.]
[Image is a sketch of a smartphone open to a home page with many apps.]
ቁጽሪ ስልኪ *
መለለዪ ኮድ (ኤርያ ኮድ) እቲ ከባቢ ከካትቱ ብትሕትና ንሓትት
 ኢሜይል አድራሻ
ኢሜይል እንተዘይብልኩም እዚ ቦታ ክፍቲ ግደፍዎ
በዝሒ ስድራኹም ክንደይ እዩ?
[Image is a photo of three people sitting on a couch, embracing. The person in the middle is laughing while being kissed on the cheek by both people on either side of them. The person on the left has orange locs, medium skin tone, and a pink shirt. The person in the middle has black hair, dark skin and a plain white T-shirt. The person on the right has straight black hair, dark skin, and a blue shirt.]
[Image is a photo of three people sitting on a couch, embracing. The person in the middle is laughing while being kissed on the cheek by both people on either side of them. The person on the left has orange locs, medium skin tone, and a pink shirt. The person in the middle has black hair, dark skin and a plain white T-shirt. The person on the right has straight black hair, dark skin, and a blue shirt.]
ክልኩል ምግቢ፣ ኣለርጅታት፣ ወይ ዘይቅድዊ ምግቢ
ሓላል፣ናይ ጾም፣ ኮሸር፣ ቬጀቴሪየን፣ቪግን፣ናይ ፉል/ፒነት ኣለርጂ፣ ዘይምቅዳው ፀባ፣ ካብ ግሉትን ነጻ፣ ዘይምጻዋር ሽታ፣ወዘተ -- ዝሓተትክምዎ እንድሕር ወዲእና ንዝሓተትክምዎ ብዝቀራረብ ንምትካእ ምስ እንፍትን እዚ ሓበሬታ ኣገዳሲ እዩ።
[Image is "Mr. Yuk," a disgusted looking green emoji. The emoji is surrounded by a thick black outline, which has the words "Yuk!" and "Stay away!" written on it in all caps.]
[Image is "Mr. Yuk," a disgusted looking green emoji. The emoji is surrounded by a thick black outline, which has the words "Yuk!" and "Stay away!" written on it in all caps.]
እትደልይዎ ዓይነታት ምግቢ እንታይ እዮም?
ዝርዝር ኣዝቤዛ *
ዝዕደጉ ነገራት ብሓፈሻ ከም “ፀባ።" ብፍሉይ ከዓ ከም " 24-ፍረ ፐርፕል ኦልወይስ መሕደሪ በዓል ክንፊ ጉዝጓዝ ወርሓዊ ጽገ።" ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።ብዝተኻእለና መጠን ዝሓተትክምዎ ንምምላእ ክንፍትን ኢና ፍሉይ ዝኾነ እንተተሳኢኑ ግን ዝትክእ ተመሳሳሊ ክንረኽበልኩም ንኸእል ኢና። ድሌትኩም ከም እትፈልጡ ስለንኣምነኩም በዘይምንም ትዕዝብቲ ንክነብጸሐልኩም ውፉያት ኢና።
[Image is a person with very curly brown hair, medium tone skin, a pink jacket, a yellow purse, and blue jeans pushing a grocery cart full of groceries: many bottles and bags of different sizes and colors.]
[Image is a person with very curly brown hair, medium tone skin, a pink jacket, a yellow purse, and blue jeans pushing a grocery cart full of groceries: many bottles and bags of different sizes and colors.]
ዝተኣዘዘልኩም መድሓኒት ከይዱ ዘምጽእ ሰብ የድልየኩም ድዩ? እወ እንተኾይኑ፣ ካብ ኣየናይ ፋርማሲ?
ኣድላዪ ሓበሬታታት ከም ናትኩም ሕጋዊ ሽም፣ ዕለት ትውልዲ፣ ናይ መድሓኒታት ሽም(ጉግል ፎርም ምሽጢር ኣይዕቅብን እምበር!)ንኽተጠቓልሉ ብትሕትና ንሓትት- ወይ - ቁጽሪ ስልኪ፣ ሲግናል፣ፌስቡክ መሰንጀር ከም መማረጺ እንድሕር ገዲፍኩምልና ክንረኽበኩም ንኽእል ኢና (ንምሽጥር እዚ መማረጺ ይሓይሽ)።
[Image is an orange pill bottle with a white lid and a sticker that says "Rx" in blue, illustrated to look as if there are more lines of text. The background is a teal circle.]
[Image is an orange pill bottle with a white lid and a sticker that says "Rx" in blue, illustrated to look as if there are more lines of text. The background is a teal circle.]
ካልኦት ዘድልይኹም ቀረባት ወይ ጠላባት ኣለኩም ድዩ?
[Image: two hands reach to touch one another, with fingers curled to create a heart shape. The hand on the left is dark skinned; the hand on the right is medium skin tone.]
[Image: two hands reach to touch one another, with fingers curled to create a heart shape. The hand on the left is dark skinned; the hand on the right is medium skin tone.]
ናይ ገንዘብ ሓገዝ ትደልዩ ዶ? *
ንዝሓመሙ፣ንጉዱኣት ኣካል፣በዘይ ክፍሊት ኳራንቲን ንዝተገበሩ፣ንኣረጋውያን፣ፍቓድ መንበሪ ንዘይብሎም፣ንኲራት፣ንጸለምቲ፣ንሰብ መበቆል እዚ ዓዲ ወይ እውን ንሰብ ሕብሪ ክሳብ $50 ጠለብ ክንሽፍን ንኽእል ኢና(ገንዘብ ክሳብ ዝውዳእ)
 [Image is drawing of a stack of three wads of green bills.]
[Image is drawing of a stack of three wads of green bills.]
መብጽሒ ኣድራሻ *
[Image is a light orange cartoon house with two blue windows, a brown door, a red roof, and red heart-shaped smoke coming out of the orange chimney.]
[Image is a light orange cartoon house with two blue windows, a brown door, a red roof, and red heart-shaped smoke coming out of the orange chimney.]
እቶም ቀረባት ዘድልይኹም መዓልትን ሰዓትን መዓዝ እዩ? ንሕቶኹም መልሲ ንምሃብ 48 ሰዓታት ክትፈቕዱልና ብኽብሪ ንሓትት። *
ንእዋናዊት ዋሕስ ክንህብ እንተዘይክኣልና እኳ ዝክኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና።
[Image is a cartoon of a blue clock and a red calendar on yellow background.]
[Image is a cartoon of a blue clock and a red calendar on yellow background.]
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ዝኾነ ይኹን ተወሰኽቲ ፍሉይ ሓበሬታታት፣ርእይቶታት፣ሕቶታት፣ ጠለብ ተበጻሕነት ጉዱኣት ኣካል፣ ትርጉም፣ኣቑሑት ናይ ምብጻሕ ሓበሬታታት?
ክትልግስዎም ፍቓድኛ እትኾንሎም ክእለታት ኣለዉኹም ዶ?
ኣብ ቀረባ ጊዜ፣ ዓይነታት እንህቦም ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ንምስፋሕ ንሓስብ ኣለና። ካብዚኦም መጓዓዝያ፣ ሓገዝ መንፈሱ ንዝተረበሸ፣ ሓገዝ ምስሳይ ገዛ፣ምሕብሓብ ሃጻናት፣ ከልቢ ምወጻእ፣እንስሳ ዘቤት ምጽናሕ ወዘተ። ዝርዝር ተበጻሕነትኩም ብዝተኽኣለ መጠን ክትሕብሩልና ብትሕታና ንሓትት።ንኣብነት: ካብ ጨናመና ነጻ ክትኮኑ ትኽእሉ ዶ (http://thinkbeforeyoustink.com/howtogofragrancefree.html)? ብዊልቼር ተበጻሕነት ዘለዋ ቫን አለትኩም ዶ?
ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናትኩም ጠለብ ከምእነማልእን ከምዘይንማልእን ንኽነፍልጠኩም ክንፍትን ኢና ።
 
ነንባዕልና ካብ ዘለና ብሩህነት፣ ፍቕሪን ጥበብን ብምትእኽኻብ፤ ምስ እቶም ኣብ ውሃን ቻይና እንተይተረፉ ዓለም ለኻዊ ኣጋርነት ዘርእዩ ንዘለዉ ኣስተባሂልና ክንመሃር፤ ዘላቒ፣ብዙሓት ወለዶታት ዝሓቁፍ፤ ጸረ ባዕዳዊ፣ ጸረ ርእሰ ማላዊ፣ ሰበይታዊ(ፌሚንስት)፣ ኲርን ሓርነት ጉዱኣት ኣካልን ኣድማሱ ዝገበረ፤ ናይ ዓርሰወሳንነት፣ ኣጋርነትን ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝን ፖለቲካ ንምድንፋዕ ንዕልም።

ዋላ ሓደ ዝድርበ ሰብ የለን!
 
ኩሎም ቤት ማእሰርትታት፣ ማእኸላት ማዕገቲ ሰገናትን ማእኸላት ማዕገቲ ስደተኛታትን ሕዚ ይተዓጸዉ!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy