ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622595, 622592
โทรสาร. 0-2562-0957
โทรศัพท์มือถือ. 0946982074 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : http://training.ku.ac.th
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และแจ้งข่าวสาร กำหนดการอบรม
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
สายงาน
การศึกษา
ตำแหน่งงาน
เช่น อาจารย์, เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป, นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา เป็นต้น
Your answer
สังกัด (ภาควิชา/ฝ่าย/งาน)
Your answer
หน่วยงาน (คณะ/สำนัก/สถาบัน)
Your answer
วิทยาเขต
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
Your answer
e-Mail Address
เป็นช่องทางการติดต่อจากทีมงานไปยังผู้สมัคร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูล ข่าวสารการอบรม
Your answer
การรับประทานอาหาร
กรณีเลือก "แพ้..." อาหาร กรุณาระบุชนิดของอาหารที่แพ้
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms