ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622595, 622592
โทรสาร. 0-2562-0957
โทรศัพท์มือถือ. 0946982074 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : http://training.ku.ac.th
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และแจ้งข่าวสาร กำหนดการอบรม
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
สายงาน *
การศึกษา *
ตำแหน่งงาน *
เช่น อาจารย์, เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป, นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา เป็นต้น
Your answer
สังกัด (ภาควิชา/ฝ่าย/งาน) *
Your answer
หน่วยงาน (คณะ/สำนัก/สถาบัน) *
Your answer
วิทยาเขต *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
Your answer
e-Mail Address *
เป็นช่องทางการติดต่อจากทีมงานไปยังผู้สมัคร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูล ข่าวสารการอบรม
Your answer
การรับประทานอาหาร *
กรณีเลือก "แพ้..." อาหาร กรุณาระบุชนิดของอาหารที่แพ้
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms