Formularz zgłoszenia na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "FAS i przywiązanie" organizowanej w ramach XVII obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce - Lędziny 2017

W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

  Uczestnik kursu

  Jarkulisz-Kłosok
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dane do faktury

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Warunki uczestnictwa i rezygnacji

  Warunki uczestnictwa: ● opłata za uczestnictwo wynosi 90 zł (cena zawiera koszt uczestnictwa, materiały konferencyjne, poczęstunek i zaświadczenie) ● liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń ● wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Warunkiem uczestnictwa w konferencji i podstawą do wystawienia Faktury bez podpisu odbiorcy jest wypełnienie formularza zgłoszenia i dokonanie opłaty na konto: Alior Bank 09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 z dopiskiem „Konferencja FAS 2017 – imię i nazwisko uczestnika” oraz przesłanie potwierdzenia na adres mailowy: osrodek.fastryga@gmail.com ● w przypadku instytucji istnieje możliwość wystawienia faktury w dniu konferencji z terminem płatności 7 dni (prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie, pod numer: 508 552 211 - Sonia Wieczorek - Jendro lub 501 195 201- Izabela Golus) Warunki rezygnacji: ● rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia ● rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na konferencję nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
  This is a required question
  This is a required question